Bilimcilik

Kısaca: (Os. İlmiyye, ilimcilik; Fr. Scientisme, Al. Scientismus, İng. Scientism, İt. Scientismo) Bilimsel dünya görüşü... Bilime aşırı değer verme anlamında da kullanılır, bu anlam küçümseyicidir. Özel olarak Ernst Mach'ın felsefe anlayışına bilimcilik de denir. ...devamı ☟

(Os. İlmiyye, ilimcilik; Fr. Scientisme, Al. Scientismus, İng. Scientism, İt. Scientismo) Bilimsel dünya görüşü... Bilime aşırı değer verme anlamında da kullanılır, bu anlam küçümseyicidir. Özel olarak Ernst Mach'ın felsefe anlayışına bilimcilik de denir. Doğa bilimlerini toplum bilimlerine indirgeme ve onların yasalarını toplum bilimlerinde geçerli sayma eğilimi de bu deyimle nitelenmiştir. Bk. Bilim, Machisme, Bilim Felsefesi.

Bilimcilik

Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem verme, ilimcilik.

Bilimcilik

Türkçe Bilimcilik kelimesinin İngilizce karşılığı.
scientism.

Bilimcilik

bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem verme, ilimcilik.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Devlet Ateizmi
3 yıl önce

dek[kaynak belirtilmeli]) Devlet dini Din halkın afyonudur Din ve Marksizm Bilimcilik Akıl Kültü Din özgürlüğü Arnavutluk'ta din Çin'de din Rusya'da din ^ Ali...

Ansiklopedistler
3 yıl önce

çıktılar. Otoriterciliğe karşı çıktılar. Newton ve Locke'u baştacı ettiler. Bilimcilik, akılcılık, deneycilik şiarları oldu. Hümanist, seküler, din dışı, modern...

Ansiklopedistler, 1731, 1777, Burjuva, Condillac, Diderot, Fransa, Locke, Montesquieu, Newton, Rousseau
Felsefe listesi
2 hafta önce

- Simüle gerçeklik - Sosyal felsefe - Sosyalizm - Skolastik felsefe - Bilimcilik - Seküler hümanizm - Solipsizm - Bilgicilik - Stoacılık - Yapısalcılık...

Zhou Youguang
3 hafta önce

dilbilimcilik olmuştur. Zhou, bir yıl St. John's Üniversitesi'nde okumuş, dil bilimcilik ve ekonomistlik yapmaya başlamıştır. 30 Nisan 1933'te Zhang Yunhe ile...

Anita Borg
4 hafta önce

işini 1969'da aldı. Gençliğinde matematiği sevmesine rağmen, bilgisayar bilimciliği düşünmedi. Daha sonra küçük bir sigorta şirketinde çalışırken programlamayı...

James Churchward
3 yıl önce

askerlik, eğitimcilik, ressamlık, mühendislik, balık uzmanlığı, maden bilimciliği, kaşiflik ve tarihçilik gibi niteliklere sahipti. Fakat onun en sevdiği...

James Churchward, 1852, 1931, 1933, 1935, 1936, Kişi, Mu, Taslak, The Sacred Symbols of Mu, The Lost Continent Mu
Astronomi
3 hafta önce

Astronomi (gök bilimi ya da gökbilim), kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gök cisimlerini açıklamaya çalışmak üzere gözleyen bilim...

Gökbilim, Ali Kuşçu, Apollo 11, Astrobiyoloji, Astrofizik, Astroloji, Astronomi, Astronomi Portalı, Bilim, Biruni, Dünya atmosferi
Etimoloji
3 hafta önce

Etimoloji veya kökenbilim, kelimelerin köklerini, hangi dile ait olduklarını, ne zaman ortaya çıktıklarını, ilk olarak hangi kaynakta kayıt altına alındıklarını...

Etimoloji, Altkültür, Arapça, Deyim, Eski Yunanca, Kültür, Yunanca, Öfemerizm, Akronim, Vulgarizm, Etymon