Bilincini Yitirmek

Idealist

1- En yalın bir biçimde bağlanacak ideal ya da idealleri olan kişi, 2- İdealizmin şu ya da bu türünü benimseyen yaklaşım, akım ya da kişi için kullanılan niteleme.

Ram

Bilgisayarda rastgele erişimli hafıza (random access memory) nin kısaltması.

Boyar

Boyar (Rusça: Боярин, ''boyarin'' (tekil), бояре, ''boyare'' (çoğul)), Slav ülkelerinde, özellikle de Rusya, Boğdan, Eflak ve Erdel'de toplumda ve devlet yönetiminde yüksek zümre.

Baskı

Baskı, en genel anlamda, bireylerin kişisel özgürlüklerini engelleyen, onları kendi iradeleri ve istekleri hilafına düşünmeye ve davranmaya itmeyi hedefleyen bir fiil ve suç unsurudur.

aşk

Aşk, bir başka varlığa karşı duyulan derin sevgi. Sevgi kuramının kurucusu Psikanalist Erich Fromm, sevgiyi, insanlığın sorunlarına bir yanıt olarak, kişideki aktif ve yaratıcı gücün kaynağı bir enerji olarak ve bu söz konusu yaratıcılıkla sevmeyi de bir...

Divan Edebiyatı

Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeleriyle on birinci asırda Karahanlılar devrinde Mâverâünnehr’de ve on üçüncü asırda bilhassa Anadolu’da ortak İslâm kültür ve medeniyetinin te’sirinde ortaya koydukları edebiyat. Dîvân edebiyatı, başlangıçta, dîvân kelimesi...

Ogni

1993 yılında yayın hayatına başlayan ve ancak altı sayı çıkabilen Laz kültürel dergisi.Dergi, Laz halkının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dilini, kültürünü yaşatmaçok az bilinen tarihini günyüzüne çıkarıp Laz halkını bilinçlendirme amaçlarını ta...

Randstad

Randstad, Hollanda da pek çok büyükşehirle, küçük çaplı şehilerin biraraya gelmesiyle oluşan birleşik bir şehir bölgesidir. Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht gibi Hollanda'nın en büyük dört şehrinin yanı sıra, çevrelerindeki onlarca küçük şehri kapsa...

Reiki

Reiki, şifa ve ruhsal çalışmalara dayanan, 20.yüzyılın başında Japonya'da ve enerji aktarımı ile şifa vermeye dayalı bir tekniktir.

Serbest hafıza

Serbest hafıza Neo-spiritüalist terminolojide kullanılan bir terim olup, “ruhun şimdiki ve geçmiş yaşamlarına ait her şeyin kaydedilmiş olduğu, serbest şuurun bildiği ve kullandığı hafıza” olarak tanımlanır.