Bilinen ilk Türk yazıtları, yine bir Altay dil bölgesi olan ve bugün Moğolistan sınırları içinde bulunan Orhun yazıtlarıdır. "İlk" deyimi kapsamlı ilk yazıtlar olmasındandır. Yoksa, bugün Hunlar'dan kaldığı bilinen, üzerinde Göktürk yazısına temel olduğu anlaşılan biçimlerle, söz konusu kap kacakların kime ait olduğu işlenmiş, yüzlerce araç-gereç bulunmuştur.

Bilinen ilk Türkçe yazıtlar

Bilinen ilk Türk yazıtları, yine bir Altay dil bölgesi olan ve bugün Moğolistan sınırları içinde bulunan Orhun yazıtlarıdır. "İlk" deyimi kapsamlı ilk yazıtlar olmasındandır. Yoksa, bugün Hunlar'dan kaldığı bilinen, üzerinde Göktürk yazısına temel olduğu anlaşılan biçimlerle, söz konusu kap kacakların kime ait olduğu işlenmiş, yüzlerce araç-gereç bulunmuştur. Hüseyin Namık Orkun, "Eski Türk Yazıtları" başlıklı eserinde birçok yazılı araç, gereç, yazıt ve kaynaktan geniş olarak söz eder. Türkler, çok geniş bir alana yayılmış geniş bir toplum olduklarından, karşılaştıkları kültürlerden de yararlanarak çok farklı bölgelerde, çeşitli alfabelerde sayısız eserler bırakmıştır. Bugün dünyanın çeşitli müze, kütüphane ve arşivlerinde Orhun, Uygur, Arap, Yunan, Latin, Ermeni vb. yazılarla çeşitli dönemlere ait Türkçe anlatımlı kaynaklar bulunmaktadır. Saraybosna kuşatmasında yanan Osmanlı kütüphanesi ve Berlin'de II. Dünya Savaşı sırasında havadan saldırı sonucu Uygur (Soğd) yazısıyla oluşturulmuş çok değerli Uygur kültür birikiminin yok olması, genel Türk kültürünün aldığı, karşılanamaz zararlardır.

Yanıtlar