Bilinen ilk Türk yazıtları, yine bir Altay dil bölgesi olan ve bugün Moğolistan sınırları içinde bulunan Orhun yazıtlarıdır. "İlk" deyimi kapsamlı ilk yazıtlar olmasındandır. Yoksa, bugün Hunlar'dan kaldığı bilinen, üzerinde Göktürk yazısına temel olduğu anlaşılan biçimlerle, söz konusu kap kacakların kime ait olduğu işlenmiş, yüzlerce araç-gereç bulunmuştur.

Bilinen Ilk Türkçe Yazıtlar hakkında detaylı bilgi

Bilinen ilk Türk yazıtları, yine bir Altay dil bölgesi olan ve bugün Moğolistan sınırları içinde bulunan Orhun yazıtlarıdır. "İlk" deyimi kapsamlı ilk yazıtlar olmasındandır. Yoksa, bugün Hunlar'dan kaldığı bilinen, üzerinde Göktürk yazısına temel olduğu anlaşılan biçimlerle, söz konusu kap kacakların kime ait olduğu işlenmiş, yüzlerce araç-gereç bulunmuştur. Hüseyin Namık Orkun, "Eski Türk Yazıtları" başlıklı eserinde birçok yazılı araç, gereç, yazıt ve kaynaktan geniş olarak söz eder. Türkler, çok geniş bir alana yayılmış geniş bir toplum olduklarından, karşılaştıkları kültürlerden de yararlanarak çok farklı bölgelerde, çeşitli alfabelerde sayısız eserler bırakmıştır. Bugün dünyanın çeşitli müze, kütüphane ve arşivlerinde Orhun, Uygur, Arap, Yunan, Latin, Ermeni vb. yazılarla çeşitli dönemlere ait Türkçe anlatımlı kaynaklar bulunmaktadır. Saraybosna kuşatmasında yanan Osmanlı kütüphanesi ve Berlin'de II. Dünya Savaşı sırasında havadan saldırı sonucu Uygur (Soğd) yazısıyla oluşturulmuş çok değerli Uygur kültür birikiminin yok olması, genel Türk kültürünün aldığı, karşılanamaz zararlardır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Göktürk Yazıtlarının Türk Yazı Dili Açısından önemi Nedir

yarına bulmam gerekiyoo yardım edin nolurr

Göktürk Yazıtlarının Din, Siyaset Ve Tarih Açısından önemi Nedir?

Göktürk yazıtlarının din, siyaset ve tarih açısından önemi nedir? Neden önemlidir?

Orhun Alfabesi

Orhun alfabesi ya da Göktürk alfabesi (Azerice: Orxon əlifbası), (Moğolca: Höh-Türügiyn biçig, хөх Түрүгийн бичиг) Türklerin kullandığı ilk yazı sistemi olan ve Göktürkler'e ait Orhun Yazıtları'nda kullanılmasından ötürü bu adla anılan alfabedir.

Göktürk Alfabesi

Göktürk alfabesi, Türklerce kullanıldığı bilinen ilk alfabedir. Göktürk alfabesi ile yazılmış pek çok irili ufaklı yazıt vardır. Yazılış ve dikiliş tarihi bilinen büyük yazıtlar Moğolistan'da Orhun Irmağı kenarında bulunan Göktürk Yazıtları'dır. Bu alfabede 4'ü ...

Köktürk Yazıtları Ile Ilgili Değerlendirme Yazıları(acil)

köktürk yazıtları ile ilgili değerlendirme yazıları(acil)

Göktürk Yazıtlarının Türk Tarihi Açısından önemi

göktürk yazıtlarının türk tarihi açısından önemi hakkında bilgi

Türklerin Kullandıkları Yazı Ve Alfabeler

Türklerin tarihte kullandıkları yazı ve alfabeler

Yunanca

Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca Antik Yunancadan oldukça farklı olmakla beraber köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan alfabesi kullanılarak ...

Hititler

Anadolu’nun tarihsel çağları, Çorum'un Sungurlu ilçesine 5 km. uzaklıkta bulunan ve yapılan kazılarda Hitit İmparatorluğu’nun başkenti Hattuşa olduğu anlaşılan Boğazköy'de, Yozgat’ın güneydoğusuna düşen Alişarhöyük'te ve kayserinin kuzeyindeki Kültepede bulunan, ...

Göktürk Yazıtları

Göktürk yazıtları üç taştan oluşur: Tonyukuk anıtı 716, Köl Tigin (Kültigin) anıtı 732, Bilge Kağan anıtı 735 yılında dikilmiştir. Köl Tigin yazıtı, Bilge Kağan'ın ağzından yazılmıştır. Kültigin, Bilge Kağan'ın kardeşi, buyrukçu ihtiyar Tonyukuk ise veziridir. ...