Bilkent Üniversitesi

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesidir. Üniversite; akademisyen ve ilk YÖK başkanı olan Profesör Doktor İhsan Doğramacı tarafından 20 Ekim 1984’te kurulmuştur. Bilkent Üniversitesi, kuruluş amacını eğitim kalitesi, bilimsel araştırma ve yayınları ile kültür ve sanat faaliyetleri açısından dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almak olarak açıklamıştır.

Bilkent Üniversitesi, İhsan Doğramacı Eğitim Vakfı, İhsan Doğramacı Sağlık Vakfı ve İhsan Doğramacı Bilim ve Araştırma Vakfı kararıyla, 20 Ekim 1984 tarihinde Prof. İhsan Doğramacı tarafından kuruldu. Türkiye’nin ilk vakıf özel üniversitesi olan Üniversite’mizin amacı, eğitim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür ve sanat faaliyetleri ile dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktır. Bu hedefi yansıtmak üzere Üniversite’mize “Bilim Kenti”nin kısaltılmışı olan “BİLKENT” adı verildi.

Bilkent Üniversitesi’nin kuruluş hazırlıkları 1967’de Ankara’nın batısında geniş bir arazinin alımı ile başladı. 1970’lerin sonları ve 1980’lerin başlarında ise yukarıda sözü edilen vakıflar, bina inşaatlarına başladılar. Şu anda içlerinde Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Merkezi ve Kütüphaneyi barındıran binalar kampusun ilk binalarıdır. Bunları kafeteryalar, öğrenci yurtları, İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu ve Öğrenci Konseyi binaları izledi.

Üniversite büyüdükçe ve öğrenci sayısı arttıkça yeni inşaatların yapımı sürdü ve İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, İşletme, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Fen, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri, Konser Salonu, spor salonları, ana, ilköğretim ve lise düzeyinde okullarımızla, yeni kafeteryalar, iki sağlık merkezi, Doğu Kampus yüksekokulları binaları ve 5000 kişilik odeon yapıldı. 2001 ders yılından itibaren öğrencilerin hizmetine girecek iki yeni bina ise, 7400 m2 alana sahip, tamamı klimalı, son teknoloji kondisyon aletleri ile donatılmış yeni spor merkezi ile odalarında mutfak ve banyo bulunan tek kişilik yurt binasıdır.

Ekim 1986’da 386 öğrenci ile eğitime başlayan Bilkent Üniversitesi bugün, 9 fakültesi, 2 lisans düzeyinde yüksekokulu, 3 meslek yüksekokulu ve 8 enstitüsü ile 10.000 öğrenciyi aşmıştır. Üniversitemizde 42 değişik ülkeden gelen çok sayıda uluslararası öğrenci de eğitim görmektedir.

Üniversite'nin kısa geçmişine rağmen mezunlar, çeşitli yerli ve yabancı kuruluşlarca aranılan kişiler haline gelmişlerdir. 1988 yılında Türkiye'de bir üniversite bünyesinde ilk olarak kurulan Kariyer Yönlendirme ve İşe Yerleştirme Merkezi, öğrencilerimiz ile iş dünyamızın önde gelen şirket yöneticilerinin görüşmelerini düzenli olarak sağlamaktadır.

Üniversite'mizin dünyanın önde gelen çeşitli üniversiteleri ile öğrenci değişim anlaşması bulunmaktadır. Bu üniversiteler arasında Carnegie Mellon (ABD), Georgia Institute of Technology (ABD), Johns Hopkins University (ABD), McGill (Kanada), University of Michigan, Ann Arbor (ABD), Odense (Danimarka), Purdue (ABD), Tel-Aviv (İsrail), University of California (Berkeley, Davis, Irvine, Los Angeles, Riverside, San Diego, San Fransisco, Santa Barbara, Santa Cruz) bulunmaktadır.

Bilkent Üniversitesi, ülkemizdeki sıralamalarda, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından önceki yıllarda olduğu gibi yine önderliğini devam ettirerek, eğitim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür ve sanat faaliyetleri ile dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alma durumunu sürdürmektedir.

Tıp alanındaki hedeflerine ulaşan İhsan Doğramacı, daima aklında yer edinen bir mükemmeliyet merkezi hayalini gerçekleştirmek adına kar amacı gütmeyen bir özel üniversite kurmanın yollarını aramaya başladı. Doğramacı, Amerika'daki eğitimi sırasında gözlemlediği Harvard, Yale, Columbia üniversiteleri gibi bir üniversite kurmayı amaçlıyordu. Yine bir başka amacı kuracağı üniversitenin sadece Türkiye içinde kaliteli olması değil; dünyanın en iyi on beş üniversitesi arasında gösterilmesini sağlamaktı. Üniversitesinin dünyanın dört bir yanından öğrenci çekmesini hedefliyordu. Fakat o günün anayasası özel bir üniversitenin kurulmasına izin vermiyordu.

Kuruluşuİhsan Doğramacı, hayalindeki kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi fikrini gerçeğe dönüştürmek için gerekli olan araziyi araştırmaya 1960'larda başlamıştır. Yaptığı araştırmalar sonucunda Ankara'nın güneybatı bölgesinin, düşündüğü üniversite fikri için uygun olduğuna karar verdi. Arazinin uygunluğundaki ana etken arazinin yeraltı sularının bol olmasıydı. Kararını verdikten sonra meslektaşlarıyla birlikte orada bulunan köylülerle görüşmüş, üniversite kurma niyetini onlara anlatmış, uzun süren pazarlıklar yapmış ve sonucunda araziyi satın almıştır.

Araziler satın alındıktan sonra sıra üniversiteye mali kaynak oluşturacak bir fabrika kurulmasına gelmişti. Bu fabrika günümüzdeki Tepe Şirketler Grubunun ilk mobilya fabrikasıydı. Fabrikanın kurulumu oldukça zorlu geçti. Çünkü fabrikanın makinelerinin yurtdışından gelmesi gerekiyordu, fakat Türkiye'deki döviz kıtlığı, üretim tesislerinin kurulmasını imkansız hale getiriyordu. Buna karşın, İhsan Doğramacı, yurtdışında bulunan döviz rezervlerini arkadaşlarının kullanımına açar ve onları anlaşmaları yapmak üzere Almanya'ya yollanır. Yapılan pazarlıklarla makine alımları tamamlanır.

12 Eylül Darbesi gerçekleştikten sonra yeni anayasa hazırlıkları başlamıştı. İhsan Doğramacı, yetkilileri ikna ederek, anayasada özel üniversite kurulmasını sağlayan madde değişikliklerinin yapılmasını sağladı. Bu konuda çalışmalar devam ederken üniversitenin müstakbel arazisi üzerinde çevre düzenlemesi yapılıyordu. İlk yapılan binalar Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, lojmanlar ve mühendislik binası oldu. Gerekli olanaklar sağlanıp, düzenlemeler yapıldıktan sonra 1984 yılında Bilkent Üniversitesi resmi olarak kuruldu ve ilk öğrencilerini 1986 yılında kabul ederek eğitime başladı.

Kuruluşundan günümüzeÜniversite 1986 yılında 386 öğrencisi ile eğitim öğretime başlamıştır. İlk yıllarında her şey yolunda görünürken; 1990 yılında, üniversite ilk mezunlarını verirken, bir muhalefet partisi, özel üniversiteye karşı çıkarak Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Dava sonucunda Anayasa Mahkemesi, Bilkent'in üniversite olarak değil bir yüksek öğretim kurumu olarak anılmasına karar verdi. Bu, öğrenciler için büyük bir problem oluşturuyordu. Çünkü diplomalarında "üniversite" yazmaması iş bulmalarını zorlaştırabilecekti. Bunun üzerine İhsan Doğramacı, 1992'de politikadan tanıdıklarıyla temasa geçerek meclis kurduğu okulun bir üniversite olduğuna dair bir kararın çıkmasını sağladı.

Bilkent Üniversitesi, yasal konumunu resmi olarak almasından sonra fakülte ve bölüm sayısını arttırmıştır ve günümüzde 9 fakülte, 2 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulu ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitenin Kuzey Amerika'daki, Uzak Doğu'daki ve Avrupa'daki 100'ün üzerindeki üniversiteyle öğrenci değişim programı anlaşması vardır. Yine yılda 500 civarında kuruluş, firma tanıtımı yapmak için üniversitede konferanslar düzenlemektedir. Üniversitenin kuruluşundan günümüze yetiştirdiği mezun sayısı 25.000'i aşmıştır.

Üniversiteye kabulBilkent Üniversitesi her yıl yüz binlerce lise son sınıf öğrencisi ve mezununun Türkiye'de örgün eğitim içerisinde bulunan 94 devlet, 45 vakıf üniversitesine girebilmek adına girdiği Öğrenci Seçme Sınavı sonuçlarına göre ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenci kabul etmektedir. Bu sınavın birincilerinin birçoğu eğitim yaşamlarını Bilkent Üniversitesi'nde sürdürmeye karar vermiştir. Bilkent Üniversitesi 2009 yılı kontenjanlarına göre ön lisans düzeyinde 770, lisans düzeyinde ise 2917 olmak üzere toplam 3687 öğrenci alacağını ilan etmiştir.

Bilkent Üniversitesi'ne giren herkes, üniversitenin öğretim dilinin İngilizce olmasından dolayı, üniversite hayatının ilk eğitim döneminin başında İngilizce yeterlilik sınavına girmek zorundadır. Üniversite tarafından yapılan İngilizce'de yeterlilik sınavından (COPE) "C" ve üzeri not alanlar bölümlerine geçmeye hak kazanırken, sınavda geçersiz not alan öğrenciler İngilizce hazırlık programına alınırlar. Yine üniversite belirli koşulları sağlaması koşuluyla üniversite dışındaki TOEFL ve türevi sınavlardan alınan notlarla, öğrencilerin bölümlerine geçmesine olanak tanımaktadır.

Lisansüstü düzeyinde öğrenci kabulünde aranan şartlar bazı genel koşullar olmasına rağmen fakülte ve bölüm bazında değişiklikler gösterebilmektedir. Bununla birlikte lisansüstü düzeyde öğrenci alım işleriyle, üniversite bünyesinde bulunan enstitüler ilgilenir.

Akademik profilBilkent Üniversitesi, 2006 yılı verilerine göre 12.000'in az üzerinde öğrenciye sahiptir. Sahip olduğu öğrenci sayısı bakımından; özel üniversiteler arasında Yeditepe Üniversitesi'nin ardından 2. sırada bulunmaktadır. Üniversitede erkek/bayan öğrenci oranı ön lisans düzeyinde 1.10, lisans düzeyinde 1.19, yüksek lisans düzeyinde 1.00 ve doktora düzeyinde 1.35 civarıdır.

ÖSYS verilerine göre Bilkent Üniversite'ni 2005 yılında ilk 500 içinden sayısal alanında 93, sözel alanında 80, eşit ağırlık alanında 86 kişi tercih etmiştir.. 2006 yılında değişen ÖSS sistemiyle yapılan sınav sonucunda ilk 100 içinden 54 ilk 500 içinden 148; 2007 yılında ilk 100 içinden 54 ilk 500 içinden 150; 2008 yılında ilk 100 içinden 49 ilk 500 içinden 120 ve 2009 yılında ilk 500 içinden 123 öğrenci Bilkentli olmayı tercih etmiştir. Üniversiteyi tercih eden öğrenciler ÖSS başarılarına göre çeşitli burs olanakları ile ödüllendirilir. Burs alan öğrenci oranı, toplam öğrenci sayısının çeyreğine tekabül eder.

Bilkent Üniversitesi'nde 9 fakülte, 3 meslek yüksekokulu ve 2 yüksek okula yayılmış 38 lisans, 27 lisans üstü programının bulunmasıyla birlikte her yıl verilen ders sayısı 2.000'i aşmaktadır. Üniversitede not sistemi harf sistemine göre işlemektedir. Öğrencilerin mezuniyet sonrasındaki kariyer planlamalarına yardımcı olmaları adına, üniversite bünyesinde Kariyer Yönlendirme ve İşe Yerleştirme Merkezi (Kayiyem) 1988 yılında faaliyete geçmiştir. Bir üniversite bünyesinde bu amaçla kurulan ilk birim olan Kayiyem yıl içinde Türkiye çapındaki şirketlerin üniversitede iş olanakları hakkında toplantılar düzenlemesine yardımcı olmakta ve üniversite öğrencileri ile sektör arasında bir köprü görevi görmektedir.

Bilkent Üniversitesi kurulduğu günden bugüne tersine bir beyin göçü başlatmış, özellikle yurtdışına gitmiş birçok Türk akademisyeni Türkiye'ye çekmeyi başarmıştır. Üniversitenin sahip olduğu 1000 civarındaki akademisyen kadrosunun yaklaşık üçte birini 43 farklı ülkeden gelen yabancı akademisyenler oluşturmaktadır. Yabancı akademisyen sayısı bakımından Bilkent, tüm Türk üniversiteleri arasında 1. konumdadır. Bilkent Üniversitesi akademisyenleri, yurt içinde ve yurt dışında birçok ödüle layık görülmüştür. Yurt içinde 51 Tübitak, 26 TÜBA olmak üzere birçok ödül ve burs alan Bilkent akademisyenleri, yurtdışında 10 Alexander von Humboldt Bursu, 1 Avrupa Birliği Descardes Ödülü dahil birçok ödül kazanmıştır. Bilkent Üniversitesi'ndeki bazı dersler, üniversitenin kendi özel uydusu aracılığıyla New York ofisindeki öğretim elemanları vasıtasıyla öğrenciye ulaştırılmaktadır. Üniversitenin ayrıca sahip olduğu senfoni orkestrası 12 farklı ülkeden 100 kadar müzisyenden oluşmakta ve yılda yaklaşık 70 konser vermektedir.

Akademik Birimler

Fakülte ve Bölümler

  • Eğitim Fakültesi
    • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
    • İngilizce Öğretmenliği
    • Öğretmen Yetiştirme
    • Yabancı Dil İngilizce Öğretimi
    • Eğitim Yönetimi
    • Beden Eğitimi Spor Merkezi


Yüksekokullar

  • Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu
    • Bankacılık ve Finans
    • Muhasebe Bilgi Sistemleri
    • Mütercim - Tercümanlık
    • Fransızca Hazırlık Programı
  • Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu


Meslek Yüksekokulları  • Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi Meslek Yüksekokulu
    • 2 yıllık Program:
      • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
      • Büro Yönetimi ve Sekreterlik
      • Muhasebe
      • Ticaret ve Yönetim
  • İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (BUSEL)
    • İngilizce Hazırlama Programı
    • Uygulamalı İngilizce - Türkçe Çevirmenlik Bölümü
    • Fakülte Akademik İngilizce Geliştirme Birimi
  • Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
    • 2 yıllık Program:
    • Ağırlama Hizmetleri


Enstitüler

  • Dünya Sistemleri, Ekonomileri ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
Direktör: Prof. Dr. Orhan Güvenen Tel: 312.290 1660 E-posta: gorhan@bilkent.edu.tr
  • Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Direktör: Prof. Dr. Margaret Sands Tel: 312.290 2951 E-posta: msands@bilkent.edu.tr
  • Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
Direktör: Prof. Dr. Erdal Erel Tel: 312.290 1597 - 290 2226 Faks: +90.312.266 4958 E-posta: erel@bilkent.edu.tr
  • Güzel Sanatlar Enstitüsü
Direktör: Prof. Dr. Bülent Özgüç Tel: 312.266 4471 - 290 1486 E-posta: ozguc@bilkent.edu.tr
  • İşletme Enstitüsü
Direktör: Prof. Dr. Kürşat Aydoğan Tel: 312.266 4164 - 290 1276 E-posta: aydogan@bilkent.edu.tr
  • Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
Direktör: Prof. Dr. Mehmet Baray Tel: 312.290 1208 - 290 1218 E-posta: mfbe@bilkent.edu.tr
  • Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü
Direktör Vekili: Yrd. Doç. Işın Metin Tel: 312.266 4415 - 266 4139

Araştırma Merkezleri

  • Ahmed Adnan Saygun Merkezi
Direktör Vekili: Yrd. Doç. Işın Metin Tel: 312.266 4415 - 266 4139
  • Bilkent Biyoinformatik Merkezi
Direktör: Doç. Dr. Uğur Doğrusöz Tel: 312.290 1612 E-posta: ugur@cs.bilkent.edu.tr
  • Bilkent İleri Araştırma Laboratuvarı|Bilkent İleri Araştırmalar Merkezi (BiCAS)
Direktör: Prof. Dr. Atilla Aydinlı Tel: 312.290 1968 E-posta: aydinli@fen.bilkent.edu.tr
  • Bilişimsel Elektromanyetik Araştırma Merkezi (BİLCEM)
Direktör: Prof. Dr. Levent Gürel Tel: 312.290 2096 E-posta: lgurel@ee.bilkent.edu.tr
  • Çevre Bilimleri Araştırma Merkezi
Direktör: Prof. Dr. Hasan Erten Tel: 312.290 1820 E-posta: erten@bilkent.edu.tr
  • İletişim ve Spektrum Yönetimi Araştırma Merkezi (İSYAM)
Direktör: Prof. Dr. Ayhan Altıntaş Tel: 312.290 2457 - 290 2458 E-posta: altintas@ee.bilkent.edu.tr
  • Geçişteki Toplumlar Araştırma Merkezi (CRTS)
Direktör: Prof. Dr. Güliz Ger Tel: 312.290 2949 - 290 1213 E-posta: ger@bilkent.edu.tr
  • Genetik ve Bioteknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi (BİLGEN)
Direktör: Prof. Dr. Mehmet Öztürk Tel: 312.290 2393 E-posta: ozturk@fen.bilkent.edu.tr
  • Nanoteknoloji Araştırma Merkezi
Direktör: Prof. Dr. Ekmel Özbay Tel: 312.290 1966 E-posta: nanotechnology@bilkent.edu.tr ozbay@bilkent.edu.tr
  • Rusya Çalışmaları Merkezi
Direktör: Assoc. Prof. Hakan Kırımlı Tel: 312.290 2269 E-posta: kirimli@bilkent.edu.tr
  • Toplum ve Politika Araştırmaları Merkezi
Direktör: Prof. Dr. Ergun Özbudun Tel: 312.290 1266 E-posta: ozbudun@bilkent.edu.tr
  • Türk Edebiyatı Merkezi
Direktör: Prof. Talat Halman Tel: 312.290 23 17 Faks: 312.266 40 59 E-posta: temerkez@bilkent.edu.tr, halman@bilkent.edu.tr
  • Türkçe Dil ve Konuşma İşleme Merkezi
Direktör: Prof. Dr. Enis Çetin Tel: 312.290 1477 E-posta: cetin@ee.bilkent.edu.tr
  • Türk Politikası ve Tarih Merkezi
Direktör: Prof. Metin Heper Tel: 312.290 1929 E-posta: heper@bilkent.edu.tr
  • Uluslararası İktisat Merkezi
Direktör: Prof. Dr. Sübidey Togan Tel: 312.290 1794 Faks: 312.290 1794 E-posta: togan@bilkent.edu.tr
  • Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM)
Direktör: Prof. Dr. Salim Çıracı Tel: 312.290 1216 Faks: 312.266 4365 E-posta: ciraci@nano.bilkent.edu.tr
  • Uzay Teknolojileri Araştırma Merkezi (BİL-UZAY)
Direktör: Prof. Dr. Ekmel Özbay Tel: 312.290 1966 E-posta: ozbay@bilkent.edu.tr

Öğrenci oluşumlarıKaynaklar

Vikipedi http://www.bilkent.edu.tr/ Üniversitenin resmi web sitesi adresi

İlgili başlıklar

  • Liste - Türkiye'deki üniversiteler

  • İlgili konuları ara


    Görüşler

    Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
    Gürüş/yorum alanı gerekli.
    Markdown kodları kullanılabilir.

    Bilkent Üniversitesi
    Bilkent Üniversitesi