Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi içindeki dört bölümden biridir. Bölüm başkanlığını Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu yapmaktadır.

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi içindeki dört bölümden biridir. Bölüm başkanlığını Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu yapmaktadır. Bölümde masterlarını değişik üniversitelerde yapmış on sekiz tam, beş yarı zamanlı olmak üzere on dokuz akademisyen görev yapmaktadır. Bölüme her sene yüz altmış öğrenci dahil olmaktadır. == Kadro == * Prof. Dr. Selim Aktürk * Yrd. Doç. Dr. Özlem Çavuş * Doç. Dr. Savaş Dayanık * Öğr. Gör. Figen Eren * Prof. Dr. Nesim Erkip * Yrd. Doç. Dr. Kağan Gökbayrak * Prof. Dr. Ülkü Gürler * Doç. Dr. Oya Ekin Karaşan * Yrd. Doç. Dr. Yiğit Karpat * Yrd. Doç. Dr. Emre Nadar * Doç. Dr. Osman Oğuz * Prof. Dr. Mustafa Pınar * Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu (Bölüm Başkanı) * Yrd. Doç. Dr. Alper Şen * Prof. Dr. Barbaros Tansel * Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Toptal * Doç. Dr. Hande Yaman * Doç. Dr. Bahar Yetiş-Kara == Dış bağlantılar == * Resmi sitesi

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar