Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi içindeki beş bölümden biridir. Psikoloji bölümü başkanlığını Emre Özgen yapmaktadır.

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi içindeki beş bölümden biridir. Psikoloji bölümü başkanlığını Emre Özgen yapmaktadır. Bölümde yedi akademisyen görev yapmaktadır. Bölüme her yıl kırk kişi dahil olmaktadır. Ağırlıklı olarak "bilişsel psikoloji" eğitimi veren bölüm, dünyada ve Türkiye'de yeni yeni göze çarpan bu alanda ülkemizde bir ilktir. Üniversite bünyesinde öğrencilere hizmet veren 180'e yakın topluluktan birisi de Bilkent Psikoloji Topluluğu'dur. == Dış bağlantılar == * Resmi sitesi

Yanıtlar