Bilme Istenci

istenççilik

İstenççilik, istenç kavramına bağlı olarak ortaya çıkmış olan felsefi ve psikoloji öğretilerini kapsayan akımın adıdır. Belirleyici olan istençtir.

Güç istenci

Güç istenci, Friedrich Nietzsche tarafından evrenin her türlü devinimindeki en temel istenç olarak tanımlanan kavram. Mikro ve makro kozmosu kaplayan bu kavram, tüm değişim ve dönüşümlere de kaynaklık etmektedir.

Determinizm 2

Alm. Determinizm, Fr. Determinisme, İng. Determenizm. Felsefede, dünyanın belirli bir andaki durumunun, önceki halinin sonucu ve gelecekteki durumunun sebebi olduğunu kabul eden görüş. Determinizm, illiyet (sebebi, sonuca bağlayan bağ; nedensellik) ilkesi...

İstemci-sunucu

Yaşam istenci

sağlayıcıları gibi yaşam kalitesi ölçütlerinin destek ve memnuniyetleriyle yaşam istenci ile önemli ölçüde ilişkili olduğu gösterilmiştir. Yaşam istencine ilişkin

Nacilik

İslamiyette Sünnilik inançlarının bir kısmını benmsemiş bir kuruluş – tarikat- dur. Bu kuruluşa göre tanrı birdir, yaratıcıdır, önsüz-sonsuzdur, ölümsüzdür. Muhammed O’nun elçisidir, ondan önce gelen peygamberlerde tanrı elçileridir.

Küçlüğ Bilge Hatun

imparatoru, Küçlüğ Bilge Hatun'u, amcasının oğlu ve Otuz Aşiretin Büyük Kağanı Bilge Kağan ile evlendirmek istedi. Ancak Bilge'nin ilk eşi Pofu Hatun

Entimist

Entimist (İçtenci)En gizli ve en mahrem heyecanlarını anlatmağa çalışan yazarlara, özellikle şairlere verilen ad. Entimist şiir 1830'a doğru İngiliz göl şairleri'nin etkisiyle romantik şiirin biçimlerinden biri ve en mahrem ifadelisi olarak ortaya çıkt...

istemci

Bilgisayar ağlarında, diğer ağ bileşenlerinin paylaşıma açık kaynaklarını kullanabilen birim. (Karşıtı: Sunucu)

İstemci