(Os. İlmî bilgi, Fr. Connaissance scientifique) Yöntemli, nesnel, genel, kesin ve öngörülü bilgi... İngiliz düşünürü Spencere göre üç türlü bilgi vardır: Halksal bilgi, bilimsel bilgi, felsefesel bilgi...

Bilmsel bilgi

(Os. İlmi bilgi, Fr. Connaissance scientifique) Yöntemli, nesnel, genel, kesin ve öngörülü bilgi... İngiliz düşünürü Spencere göre üç türlü bilgi vardır: Halksal bilgi, bilimsel bilgi, felsefesel bilgi... Bilimsel bilgi, bu anlamda, nesnel, genel, kesin ve öngörülüdür. Nesneldir, çünkü kişiden kişiye değişen bir yorumla yorumlanamaz, herkes için aynıdır. Geneldir, çünkü özel olaylara değil olaylar topluluğuna uygulanır, örneğin düşme yasası bütün düşmeler için geçerlidir. Kesindir, çünkü bilimsel çelişkiye düşmeden aksi ileri sürülemez, örneğin hiç kimse bir taşın düşmeden havada durduğunu söyleyemez. Öngörülüdür, çünkü olayları önceden bildirir, örneğin havada bırakılan taş mutlaka yere düşecektir. Bk. Bilgi, Bilim.

Yanıtlar