<h2>Ölçek Hesaplama</h2>

Harita ve arazi üzerindeki uzunlukların verildiği sorularda ölçek,
<strong>Ölçek (Payda) = Harita Uzunluğu / Gerçek Uzunluk</strong>
formülü ya da doğru orantı kurularak hesaplanır.

Örnek : Arazi üzerindeki 84 km'lik uzunluk, ölçeği bilinmeyen haritada 7 cm gösterildiğine göre, haritanın ölçeği nedir?

<strong>Orantıyla Çözüm:</strong>

84 km cm'ye çevrilir.
7 cm 8.400.000 cm'yi gösteriyorsa
1 cm x cm'yi gösterir.

- x = 1 * 8.400.000 / 7 = 1.200.000 cm'dir.

- Ölçek : 1 / 1.200.000'dir.

<strong>Formülle Çözüm:</strong>
Ölçek (Payda) = Harita Uzunlugu / Gerçek Uzunluk
Ölçek (Payda) = 7 / 8.400.000
Ölçek (Payda) = 1.200.000 cm
Ölçek : 1 / 1.200.000'dir.

<h3>Ölçek Hesaplama</h3>
Harita ve arazi üzerindeki alanların verildiği sorularda ölçek
<strong>Ölçek (Payda) = Haritadaki Alan / Gerçek Alan kesrinin karekökü</strong>
formülü ya da doğru orantı kurularak hesaplanır.

<strong>Örnek:</strong> Gerçek Alanı 4375 km2 olan bir göl, ölçeği bilinmeyen haritada 7 cm2 gösterildiğine göre haritanın ölçeği nedir?

<strong>Uyarı:</strong> Harita ve arazi üzerindeki alanların verildiği sorularda ölçeği hesaplarken kare kök almayı unutmayınız.

Yanıtlar