Bir K��Lkedisi Masal��

M. K. Atatürk

K. I. M.

M. K. Arjunan

arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Haziran 2020.  ^ "Veteran Malayalam music director MK Arjunan Master passes away". 18 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi

Ebu’l Hasan Herekanî

Ebû’l Hasan Kharakânî Ebû’l Hasan el-Harakânî’nin asıl adı Ali bin Câ’fer’dir. Meşhur sûfilerden olup, Bistam civarında ''“Harakân”'' adı verilen bir köyde H. 350 / M. 962 yılında doğmuştur. Mezarı H. 987 / M. 1580’de Vezir Mustafa Paşa’nın memur olduğu...

Güvercin deliği ilkesi

Güvercin Deliği İlkesi (:en: Pigeonhole Principle)ya da çekmece ilkesi ya da Dirichlet kutu (çekmece) ilkesi, çok basit bir ilke olmasına karşın bu ilkeyi kullanarak ispatlanabilecek ilişkiler çok ilginç olabilir. Bu ilke tam olarak şunu der: ''N'' ve ''k...

Üslü sayı

Üstel sayılar, bir doğal sayının kendisi ile çarpımlarının kısa şekilde gösterilmesidir. a bir gerçel (reel) sayı ve n bir sayma sayısı olmak üzere, ifadesine üslü ifade denir. k . an ifadesinde k ya kat sayı, a ya taban n ye üs denir.

Eylemsizlik yarıçapı

Bir cismin kendisi ile aynı eylemsizlik momentine ve aynı kütleye sahip sanal halkanın yarıçapına , eylemsizlik yarıçapı (atalet yarıçapı - jirasyon yarıçapı - dönül yarıçap) denir.

Bire bir çeviri

Bire bir çeviri, çevirisi yapılan sözcüğün, deyimin veya cümlenin çevrildiği dilin dilbilgisi ve imla kurallarına uyup uymadığına dikkat edilmeden yapılan tercüme tekniği. Genellikle her bir sözcüğün, cümle içindeki görevine bakılmaksızın -sadece sözcük t...

Hipergeometrik dağılım

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, hipergeometrik dağılım sonlu bir ana kütle içinden tekrar geri koymadan seri halinde birbiri arkasından n tane nesnelerin çekilmesi şeklinde bir işlem için başarı sayısının dağılımını bir ayrık olasılık dağı...

Taller in More Ways