Bir R��Ya I��In A����T

Direnç (elektrik)

Direnç, gerilim uygulanan bir cismin akıma karşı gösterdiği direnme. "R" veya "r" harfi ile gösterilir ve birimi Ohm(Ω)`dur. Direnç, iletken yol yüzeydirenci - ısıl direnç gibi yönlere ayrılır: İletkenler için direnç ısıyla d...

Ohm Kanunu

Kaynak Dönüşümü

Form ağları

Kırınım zamanında bir ışık ağ arkasından bir ampul bir ağ saldırısı tarafından yansır veya bazı bakımlardan dolayı ağ özelliklerini iletir. Her özellikte her yöne ışık yayılır. Bu yayılma dalgaları etkileyebilir.

Argüman (matematik)

sayının argümanı φ {\displaystyle \varphi } herhangi bir reel değerdir, r herhangi bir reel sayı ve x + i y = r cos ⁡ φ + i r sin ⁡ φ {\displaystyle x+iy=r\cos

Merkaptan

tiyol grubu

Thiol