BIREYSEL (türkçe) anlamı
1. Bireyle ilgili olan
2. bireye özgü olan
3. ferdî
BIREYSEL (türkçe) anlamı
4. bireyle ilgili olan
5. bireye özgü olan
6. ferdi
BIREYSEL (türkçe) ingilizcesi
1. adj. individual
2. individualistic
3. singular
4. separate
BIREYSEL (türkçe) fransızcası
1. individuel/le
BIREYSEL (türkçe) almancası
1. adj. individuell
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Bireysel Psikoloji

Alfred Adler'in (bkz.) geliştirdiği bir psikodinamik sistemi olan bireysel psikoloji, insan davranışının temelinde aşağılık duygularının ve bunları telâfi çabalarının bulunduğunu kabul eder. Freud ekolünden ilk ayrılanlardan biri olan Adler, seksüalitenin önemini reddetmiştir.

Bireysel Emeklilik Şirketleri

Bireysel emeklilik kanunu kapsamında 11 şirket faaliyet göstermektedir. Bireysel emeklilik alanında faaliyet ruhsatına sadece bu 11 şirket sahiptir.

Bireysel Emeklilik Kanunu

Bireysel Emeklilik Kanunu, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin bir tamamlayıcısı olarak ve bireylerin emekliliklerine yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ve bu yolla, emekliliklerinde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin artırılması; ekonomiye uzun vadeli kaynak ...

Bireysel Haklar

Bireysel haklar, bireylerin devlet ve diğer bireyler karşısındaki hak ve özgürlükleridir. Bireysel haklar, devlet karşısında anayasalar ile korunur. Diğer bireyler arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi de yine hukuki süreç dahilinde gerçekleştirilir. Bu iki durumdan da açıkça ...

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak ve çalışanların aktif çalışma hayatları süresince kazançlarının bir kısmını biriktirerek emekli olduktan sonra da sahip oldukları refah seviyerini koruyabilmelerini, aynı zamanda da ...

Bireysel Feminizm

Bireysel feminizm; nesnelcilik ve özgürlükçülük teorilerini temsil eden feminist akımdır. Bu grubun hedefi sadece kadınların değil erkeklerin de yani tüm insanların bireysel haklarını güvence altına almaktır. En çok tanınan bireysel feminist Wendy Mc Elroy’ dur.

Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonaları € Kadınlar Bireysel Genel Toplam

Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonaları – Kadınlar bireysel genel toplam yarışmaları kadınlarda yarışmaların ilk kez yapıldığı 1934 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonasından bu yana yapılmaktadır. O yıl sadece genel toplam ve takım yarışmaları düzenlenmiştir. 1950 Dünya ...