Bireysel Haklar

Kısaca: Bireysel haklar, bireylerin devlet ve diğer bireyler karşısındaki hak ve özgürlükleridir. Bireysel haklar, devlet karşısında anayasalar ile korunur. Diğer bireyler arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi de yine hukuki süreç dahilinde gerçekleştirilir. Bu iki durumdan da açıkça anlaşılacağı üzere, bireysel hakların, hukukun üstünlüğü ilkesi cari olmadan teminat altına alınması mümkün değildir. ...devamı ☟

Bireysel haklar, bireylerin devlet ve diğer bireyler karşısındaki hak ve özgürlükleridir. Bireysel haklar, devlet karşısında anayasalar ile korunur. Diğer bireyler arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi de yine hukuki süreç dahilinde gerçekleştirilir. Bu iki durumdan da açıkça anlaşılacağı üzere, bireysel hakların, hukukun üstünlüğü ilkesi cari olmadan teminat altına alınması mümkün değildir.

Başlıca bireysel haklar Eğitim Hakkı, Sağlık Hakkı, Barınma Hakkı, Ulaşım Hakkı, Enerji Hakkı, Çalışma Hakkı, Çevre ve Su Hakkı olarak sıralanabilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Azınlık hakları
6 ay önce

yeni haklar kazanmayacakları gibi varolan haklarını da yitirmezler. Bireysel haklar tüm öbek ve örgütlerin tek ahlaki temelidir. Rand, "bireysel haklar" teriminin...

Kişisel haklar
6 ay önce

Bireysel haklar, bireylerin devlet ve diğer bireyler karşısındaki hak ve özgürlükleridir. Kişilik hakkı, kişinin toplum içindeki saygınlığını ve kişiliğini...

Bireysel haklar, Anayasa, Devlet, Doğal haklar, Erkek hakları, Hak, Haklar, Hayvan hakları, Hukuk, Kadın hakları, Negatif ve pozitif haklar
Bireysel Feminizm
3 yıl önce

hedefi sadece kadınların değil erkeklerin de yani tüm insanların bireysel haklarını güvence altına almaktır. Nesnelcilik ve özgürlükçülük akımının Feminizme...

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
6 ay önce

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (İngilizce: International Covenant on Civil and Political Rights, kısaca ICCPR), 16 Aralık 1966'da Birleşmiş...

Susma hakkı
6 ay önce

hakkı, konuşmama hakkı veya Miranda hakları, bireyin kendi aleyhine tanıklık etmemesine olanak veren bireysel hak. Temel olarak "Hiçbir şüpheli veya sanık...

Sivil haklar
6 ay önce

Sivil haklar, her ülkede yaşayan insanların yasalara dayanarak sahip olduğu haklar. Genellikle vatandaş olanlara tanınan siyasi haklardan daha kapsamlı...

Sivil haklar, Bireysel haklar, Doğal haklar, Düşünce özgürlüğü, Erkek hakları, Eğitim, Hak, Haklar, Hayvan hakları, Hukuk, Kadın hakları
Haklar Bildirisi
6 ay önce

Haklar Bildirisi (İngilizce Bill of Rights), 15 Aralık 1791 tarihinde ABD Anayasası'nın tek bir kısım olarak kabul edilen ek olarak oluşturulmuş ilk 10...

Hak
6 ay önce

birlikte, hak kavramını reddeden yazarlar da vardır. Haklar çeşit çeşittir, bu nedenle doktrinde de haklar türlere ayrılarak incelenmiştir. Bu ayrım, hakkın...