BIRIKINTI (inglizce) türkçe anlamı
1. Deposit
BIRIKINTI (türkçe) anlamı
2. bir yerde kendi kendine birikmiş olan şey.
BIRIKINTI (türkçe) ingilizcesi
1. accumulation
2. heap
3. conglomeration
4. talus
BIRIKINTI (türkçe) fransızcası
1. amas [le]
BIRIKINTI (türkçe) almancası
1. Anhäufung
2. Ansammlung
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Birikinti Konisi

Yamaçlardan inen akarsular, düz alanlara ulaşınca hızları dolayısı ile de taşıma güçleri azalır. Böylece taşıdıkları maddeleri eğimin azaldığı eteklerde biriktirirler. Koni şeklindeki bu birikimlere birikinti konisi adı verilir.

Birikinti Ovaları

Birikinti ovası Birikinti ovaları genel olarak alüvyon materyalin birikmesiyle oluşmuşlardır. Temel oluşturucu süreç akarsu aşındırması erozyon ve akarsu biriktirme süreçleridir.Ancak dalgalar ve buzulların aşındırma, biriktirme süreçleriylede oluşabilir.

Birikinti Ovası

Birikinti ovaları nispeten düz ve hafif eğimli tepelerin altlarında bulunan yeryüzü şekilleridir. Tepeler hava ve su etkisiyle aşınmaya uğradıkça, tepeden akan çökeltiler altlarda bulunan düzlüklere taşınır. Çeşitli çaylar suyu daha uzaklara bir nehre, göle, koya veya ...

Drift

Drift; "bir yöne doğru kayma, sapma" gibi anlamlara gelen İngilizce kökenli bir sözcüktür.