Birim ��Ember

birim çember

Meters

analitik geometri

(Tr. Descartes) Cebirle çözümlenen geometri... Analitik geometri (Os. Tahlili hendese, Fr. Géometri analytique), Fransız düşünürü Descartes'ın çok önemli bir buluşudur.

Kiriş (geometri)

kiriş, bir çemberde, iki uç noktası da çemberin üstünde bulunan doğru parçası. Sekant, sekant doğrusu veya kesen, bir kirişin doğruya uzatılmış halidir. Diğer bir ifadesiyle, kiriş bir kesenin çember içinde kalan kısmıdır. Kiriş daha genel anlamıyla, herh...

kotanjant

Kotanjant, Trigonometrik bir fonksiyondur. şeklinde gösterilir.

Derece (birim)

Derece bir çemberin 360`da birine karşılık gelen açı birimidir.

Ember

Biçim bilim

Tanjant

Trigonometrik bir fonksiyondur. "<code>``Tan``</code>" ile ifade edilir.

Sinüs (matematik)

sinüs, Trigonometrik bir fonksiyon. ''Sin'' kısaltmasıyla ifade edilir.