Birinci Ferik, Osmanlı Devletinin son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan Ferik ile Müşir rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden Orgeneral rütbesine eş değer askeri rütbe.

Birinci Ferik

Ferik, Osmanlı Devletinin son dönemi ve Cumhuriyeti ilk yıllarında kullanılan Ferik ile Müşir rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden Korgeneral ile Orgeneral rütbeleri arasında bir askeri rütbe. Ancak Birinci Ferik rütbesi de 26 Kasım 1934 tarihli 2590 sayılı Lakap ve Unvanların Kaldırılması Hakkındaki Kanun'un üçüncü maddesi gereğince iptal edildi. }

Yanıtlar