Birinci I��N��N�� Muharebesi

Snell Yasası

n<sub>12</sub>=n<sub>2</sub>/n<sub>1</sub>=v<sub>1</sub>/v<sub>2</sub>=sin(i)/sin(r)<br />

diziler

Diziler Alm. Progressionen, Fr. Progression, İng. Progression. Tanım kümesi pozitif tam sayılar olan bir fonksiyon. Bu fonksiyonun değer kümesi reel sayılar ise, reel dizi; kompleks sayılar ise, kompleks dizi adını alır. n’inci görüntüsü olan f(n) = an ye...

Eşbütünleşme

Durağan olmayan (``ing:non-stationary``) iki zaman serisi arasındaki korelasyonu incelemek için geliştirilmiş bir tekniktir. Türkçe`de koentegrasyon veya eşbütünleşim olarakta bilinir. Eğer iki veya daha fazla zaman serisi, kendileri durağan olmadıkları h...

Birleştirme Sıralama

Birleşmeli Sıralama (Merge Sort), bilgisayar bilimlerinde derecesinde karmaşıklığa sahip bir sıralama algoritmasıdır.

İraklion

Vigenere tablosu

Vigenere tablosu, kriptografide ''Vigenere şifrelemesi'' için kullanılan ve Fransız şifrecisi Blaise de Vigenere'e atfedilen bir tablodur. Bu tablo şifre için gerekli her harfin hangi harf ile değiştireleceğini gösterir. Harflerin değiştirilmesi için birç...

Bessel–Clifford fonksiyonu

Bessel–Clifford fonksiyonu, Friedrich Bessel ve William Kingdon Clifford anısına atfetdilen iki kompleks değişken'li bir Tam fonksiyondur. Bu teori Bessel fonksiyonuna alternatif bir gelişme temin etmek için kullanılabilir.

beta oksidasyon

yağ asidi oksidasyonu

neith