Atomik kütle birimi, (sembol akb) ya da dalton (Da), çok ufak kütleli maddelerin, özellikle atom ve moleküllerin kütlelerini hesaplamak için kullanılan ölçü birimidir. Bir karbon12 (C12) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12'sine eşittir.

Birleşik atom kütle birimi

Birleşik atom kütle birimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Atomik kütle birimi

İlgili konuları ara

Yanıtlar