Birleşmiş Milletler Bayrağı

Birleşmiş Milletler bayrağı, 20 Ekim 1947'de onaylanan Birleşmiş Milletler (BM) bayrağı açık mavi bir zemin ortasında beyaz BM ambleminden oluşur.

Birleşmiş Milletler bayrağı, 20 Ekim 1947'de onaylanan Birleşmiş Milletler (BM) bayrağı açık mavi bir zemin ortasında beyaz BM ambleminden oluşur. Birleşmiş Milletler amblemi iki zeytin dalıyla çevrili Kuzey Kutbu merkezli dünya haritasından oluşur. Zeytin dalları barışı, dünya haritası tüm dünya insanlarını, mavi zemin ise denizleri simgeler. Dünya haritasının oturtulduğu yuvarlakta büyükten küçüğe 5 halka vardır. Dış bağlantılar * Birleşmiş Milletler'in Logosu ve Bayrağı-BM Enformasyon Merkezi * Birleşmiş Milletler bayrak yönetmeliği

Görüşler

  • Erdal Avatar
    Erdal - 1 yıl önce

    B.M Amblemindeki halkalar..

    Büyükten küçüğe 5 halka vardır. == Dış bağlantılar == * NEYİ İFADE EDİYOR ,ANLAMI NEDİR ?


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Birleşmiş Milletler Bayrağı
Birleşmiş Milletler bayrağı