--}}

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Ve Kültür Örgütü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ya da UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Birleşmiş Milletler'in özel bir kurumu olarak 1946 yılında kurulmuştur. Bu kurumun yasası 1945 yılı Kasım ayında Londra'da 44 ülkenin temsilcilerinin katıldıkları bir toplantıda kabul edilmiştir.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü), Birleşmiş Milletler`in bir özel kurumu olarak, İkinci Dünya Savaşı`ndan sonra, 1946 yılında kurulmuştur.

Bu Kurum`un Yasası 1945 yılı Kasım ayında Londra`da 44 ülkenin temsilcilerinin katıldıkları bir toplantıda kabul edilmiştir. Türkiye, bu yasayı imzalayan ilk yirmi devlet arasında yer almaktadır (UNESCO Sözleşmesi, ülkemizde 20 Mayıs 1946 tarihli ve 4895 sayılı kanunla onanmıştır).

Merkezi Paris`te bulunan ve Genel Konferans, Yürütme Konseyi, Sekreterlik olmak üzere üç organı olan UNESCO eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki amaçlarını, kendisine üye olan her devlette kurulan Milli Komisyonlar aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

ana|Dünya Mirası Alanları

Genel KonferansÜye devletlerin temsilcilerinden oluşan Genel Konferans 1946-1953 yılları arasında halinde her yıl toplanmışken, 1954`dan bu yana iki yılda bir toplanmaktadır. Bugüne kadarsa 26 Genel Konferans toplanmıştır.

Genel Konferans, Kurum`un en yetkili organı olarak Yürütme Konseyi üyelerini ve Genel Direktörü seçer, UNESCO`nun çalışma programlarını kabul eder ve bütçeyiUNESCO bütçesi, üye devletlerin iki yılda bir bu Kuruma ödedikleri aidat ile sağlanır. Bu bütçe dışında, Birleşmiş Milletler Özel Fonu`ndan, teknik yardım programından olmak üzere, önemli para kaynakları temin edilir.. Bu kaynaklar, iki yıllık UNESCO bütçesi tutarına yakındır. belirler.

Yürütme Konseyi

Genel Konferans`a katılan ve hükümetlerince aday gösterilen temsilciler arasından dört yıl için seçilen 58 üyeden oluşan UNESCO Yürütme Konseyi`ne 1946-1949 yılları arasından ülkemiz adına Reşat Nuri GÜNTEKİN; 1949-1951`de Ahmet Kutsi TECER; 1958-1966 yılları arasında Prof. Dr. Bedrettin TUNCEL seçilmişlerdir. Prof. Tuncel, 1964 yılı sonunda UNESCO Yürütme Konseyi Başkan Vekili olmuş, 1966 yılı sonunda (UNESCO`nun XX. yıldönümünde) iki yıl için (1966-1968) UNESCO Genel Konferansı Başkanı seçilmiştir. 1978-1983 yılları arasında Yürütme Konseyinde ülkemiz Prof. Dr. Erdal İNÖNÜ ve Prof. Talat HALMAN tarafından temsil edilmiştir. Bu dönem de de, Prof. Dr. Orhan GÜVENEN bu görevi yürütmektedir.

Sekreterlik

Genel Konferansça altı yıl için seçilen bir Genel Direktör`ün yönetimi altında çalışan UNESCO Sekreterliği, eğitim, bilim, kültür ve iletişim bölümlerine ayrılmıştır.

Sekreterliğin başlıca görevi, iki yıllık UNESCO programlarının uygulanması için gerekli bütün teknik çalışmaları yapmak, tedbirleri almaktır.UNESCO`ya üye devletlerin sayısı bu gün itibarıyla 191`dir.

UNESCO`dan Osmanlı arşivlerine sansür

Paris`te 2006 Temmuz`unun ikinci haftası düzenlenmesi planlanan Osmanlı Arşivleri Sergisi, Unesco`nun bazı belgeleri sansürlemeye çalışması üzerine iptal edildi Ayrıca UNECO`nun başkanı Uğur Emiroğlu`dur. Zaman Gazetesi,12.06.2006 Ayrıca UNECO`nun başkanı Uğur Emiroğlu`dur.

Notlar ve Kaynaklar


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Ve Kültür Örgütü
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü