Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Kısaca: Güvenlik Konseyi on beş ülkeden oluşmakta olup,bu üyelerden beşi daimi üye statüsündedir ve mutlak veto yetkisine sahiptir. Bu ülkeler ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere ve Fransa'dır. Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi ...devamı ☟

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler`in en güçlü organıdır. Üye ülkeler arasında güvenlik ve barışı korumakla yükümlüdür. Birleşmiş Milletler`in diğer organları sadece tavsiye kararı alabilirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi`nin kararları, tüm üye ülkeler açısından bağlayıcılık taşımaktadır. Bu bağlayıcılık, üye ülkelerin tamamına yakını tarafından imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Tüzüğü`nde açık bir şekilde belirtilmiştir.

Güvenlik Konseyi on beş ülkeden oluşmakta olup,bu üyelerden beşi daimi üye statüsündedir ve mutlak veto yetkisine sahiptir. Birleşmiş Milletler`in kurucu üyeleri olan Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Çin Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere`dir. Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti, SSCB ve Çin Cumhuriyeri`nin halefleri olarak Konsey tarafından tanınmışlardır. Diğer 10 üye ülke ise her 2 yılda bir, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu`nda yapılan seçimlerle belirlenir. Konsey Başkanlığı ise ayda bir üye ülkeler arasında el değiştirir. Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi üyelerden birisini aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonucu vermektedir.

Güvenlik Konseyi'nin görevleri

  * Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine uygun biçimde barış ve güvenliği korumak.
  * Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu soruşturmak.
  * Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarını önermek.
  * Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak.
  * Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığını araştırarak, izlenecek yolu önermek.
  * Saldırganlara karşı askeri birlikler kurularak önlemler almak.


Güvenlik Konseyi'nin karar alma süreci

Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi üyelerden birisini aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonucu vermektedir.

Konseye bağlı başlıca kuruluşlar şunlardır:

  * Ticaret ve Kalkınma Konferansı
  * Çocuklara Yardım Fonu
  * Mülteciler Yüksek Komiseri Ofisi
  * Dünya Gıda Konseyi
  * Dünya Gıda Programı
  * Eğitim ve Araştırma Enstitüsü
  * Kalkınma Programı
  * Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü
  * Sinai Kalkınma Örgütü
  * Çevre Sorunları Programı
  * Birleşmiş Milletler Üniversitesi
  * Birleşmiş Milletler Özel Fonu
  * Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü
  * Kadının İlerlemesi İçin Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Resimleri

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı
6 yıl önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı, Birleşmiş Milletler'in "uluslararası barış ve güvenliği sağlamada birincil yükümlü" organı olan Birleşmiş...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 657 sayılı kararı
6 yıl önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 657 sayılı kararı, 16 Haziran 1990 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından oy birliğiyle alınan...

2008 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçimi
6 yıl önce

2008 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçimi, 17 Ekim 2008'de Birleşmiş Milletler genel kurulunda yapıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1441 sayılı kararı
6 yıl önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1441 sayılı kararı, 8 Kasım 2002 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan ve Irak’taki...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 353 sayılı kararı
6 yıl önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 353 sayılı kararı, 20 Temmuz 1974 tarihinde 1779 numaralı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplantısında...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 186 sayılı kararı
6 yıl önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 186 sayılı kararı, 4 Mart 1964 tarihinde 1116 numaralı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplantısında...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1000 sayılı kararı
6 yıl önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1000 sayılı kararı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü'nün 6 aylık...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1898 sayılı kararı
6 yıl önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1898 sayılı kararı, BM Genel Sekreteri'nin Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü'nün 6 aylık bir süre daha ada...