--}}

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler’in beş ana organından biridir ve tüm üye milletin eşit olarak temsil edildiği tek organdır.Görevleri arasında, Birleşmiş Milletler bütçesini gözden geçirme, Güvenlik Konseyi geçici üyelerini atama, Birleşmiş Milletler’in diğer bölümlerinden raporlar alma ve Genel Kurul Kararları adı altında kararlar çıkarmak vardır.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler’in beş ana organından biridir ve tüm üye milletin eşit olarak temsil edildiği tek organdır.

Görevleri arasında, Birleşmiş Milletler bütçesini gözden geçirme, Güvenlik Konseyi geçici üyelerini atama, Birleşmiş Milletler’in diğer bölümlerinden raporlar alma ve Genel Kurul Kararları adı altında kararlar çıkarmak vardır. Birçok ek organı vardır.

Genel Kurul, Genel Kurul Başkanı’nın yönetimi altında eylülden aralığa kadar – özel, acil toplantılar dışında- olağan yıllık oturumlarını gerçekleştirir. Oluşumu, görevleri, yetkisi, oylama ve görüşme usülleri, Birleşmiş Milletler Tüzüğü IV. Bölüm ile belirlenir.

İlk oturum 10 Ocak 1946 günü Westminster Central Hall, Londra’da, 51 milletin temsilcisiyle gerçekleştirildi. Barış ve güvenlikle ilgili konularda öneriler, diğer organların üyelerinin seçilmesi, üyelerin kabülü, askıya alınması ve ihracı, bütçe görüşmeleri, gibi önemli konularla ilgili Genel Kurul oylamaları mevcut üyelerin üçte biri çoğunluğuyla kabul edilir. Diğer konulara salt çoğunlukla karar verilir. Her üye ülkenin bir oy hakkı vardır. Bütçenin kabülü dışındaki konular hakkındaki Genel Kurul kararları, üye ülkeleri bağlamaz. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni ilgilendiren barış ve güvenlik konuları dışında, BM’yi ilgilendiren her konuda öneriden bulunabilir. Tek devlet-tek oy sistemi, teorik olarak, dünya nüfusunun yalnızca %8’ini oluşturan devletlerin üçte iki çoğunlukla karar geçirmesine olanak sağlar. Aldığı bütün kararlarda Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı bulunduğu için, bu kararlar birer öneri olmaktan ileri gitmez. Veto hakkına sahip beş ülke, ikinci dünya savaşından galip ayrılan A.B.D.,Rusya,Fransa,İngiltere ve Çin Halk Cumhuriyeti'dir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu