Matematikte birlik ya da monoid, (iki yönlü) birim öğesi olan bir yarı öbektir (yarıgrup).

Birlik

Matematikte birlik ya da monoid, (iki yönlü) birim öğesi olan bir yarı öbektir (yarıgrup). Daha açık olarak, e birliğin birim öğesi olmak üzere; :# Birim öğe: her hangi a öğesi için ae=ea=a ve :# Birleşme: her hangi a, b, c öğeleri için a(bc)=(ab)c özelliklerini sağlayan ikili bir işlemi olan kümelerdir. ==Örnekler== * Her öbek (grup) aynı zamanda birliktir. * Her birlik aynı zamanda bir yarı öbektir. * Sadece birim öğeyi içeren kümesi bir birliktir. } }

Birlik

Association

Birlik

tek, bir olma durumu, vahdaniyet; belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek. bir amaç için birleşmiş, bir araya gelmiş olma durumu, beraberlik; askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk. birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet; konunun bir anadüşünce çevresinde toplanması.

Birlik

Türkçe Birlik kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Unity (Uzbekistan)] n. unity, union, confederation, combination, unit, corps, troop, alliance, body, brotherhood, coalescence, collaboration, combine, communion, company, confederacy, conference, contingent, ensemble, establishment, fellowship, force, fraternity, gild

Birlik

Türkçe Birlik kelimesinin Fransızca karşılığı.
association [la], confédération [la], connexion [la], formation [la], ligue [la], ordre [le], concert [le], réunion [la], union [la], accord [le], armée [la], unité [la]

Birlik

Türkçe Birlik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bund, Bündnis, Einheit, Einigkeit, Einmütigkeit, Formation, Gesamtheit, Geschlossenheit, Gewerk, Koalition, Kollektiv, Kongregation, Körperschaft, Korporation, Korps, Liga, Truppenteil, Uniformität, Union, Unität, Verband, Verbund, Verein, Zusammenschluss

Yanıtlar