Birlik

Matematikte birlik ya da monoid, (iki yönlü) birim öğesi olan bir yarı öbektir (yarıgrup).

Matematikte birlik ya da monoid, (iki yönlü) birim öğesi olan bir yarı öbektir (yarıgrup). Daha açık olarak, e birliğin birim öğesi olmak üzere; :# Birim öğe: her hangi a öğesi için ae=ea=a ve :# Birleşme: her hangi a, b, c öğeleri için a(bc)=(ab)c özelliklerini sağlayan ikili bir işlemi olan kümelerdir. Örnekler * Her öbek (grup) aynı zamanda birliktir. * Her birlik aynı zamanda bir yarı öbektir. * Sadece birim öğeyi içeren kümesi bir birliktir. } }

Diğer anlamları

Birlik

Association

Birlik

Türkçe Birlik kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Unity (Uzbekistan)] n. unity, union, confederation, combination, unit, corps, troop, alliance, body, brotherhood, coalescence, collaboration, combine, communion, company, confederacy, conference, contingent, ensemble, establishment, fellowship, force, fraternity, gild

Birlik

tek, bir olma durumu, vahdaniyet; belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek. bir amaç için birleşmiş, bir araya gelmiş olma durumu, beraberlik; askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk. birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet; konunun bir anadüşünce çevresinde toplanması.

Birlik

Türkçe Birlik kelimesinin Fransızca karşılığı.
association [la], confédération [la], connexion [la], formation [la], ligue [la], ordre [le], concert [le], réunion [la], union [la], accord [le], armée [la], unité [la]

Birlik

Türkçe Birlik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bund, Bündnis, Einheit, Einigkeit, Einmütigkeit, Formation, Gesamtheit, Geschlossenheit, Gewerk, Koalition, Kollektiv, Kongregation, Körperschaft, Korporation, Korps, Liga, Truppenteil, Uniformität, Union, Unität, Verband, Verbund, Verein, Zusammenschluss

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Birlik ilgili konular

 • Zemstvo

  Zemstvo (Rusça: Земство, çoğulu Zemstva), Rus Çarlığı'nın Avrupa'daki topraklarında ve Ukrayna'da, kırsal bölgelerdeki özyönetim o
 • Zollverein

  ''Zollverein'' ya da Alman Gümrük Birliği, bölge içindeki gümrük ve ekonomi politikalarını yönetebilmek amacıyla Alman eyaletleri arasında
 • Birlik

  Matematikte birlik ya da monoid, (iki yönlü) birim öğesi olan bir yarı öbektir (yarıgrup).
 • Bağıntı

  Matematikte iki kümenin Kartezyen çarpımının herhangi bir alt kümesi bağıntı olarak tanımlanır. Bir kümedeki bir öğeyi başka bir kümed
 • Yağma

  Yağma (Çince: 样磨/樣磨, pinyin: Yí ngmó), Ortaçağ'daki bir Türk boyudur, bu boy günümüz Uygurlar'ın ve Özbekler'in atala
 • Yavuz Sultan Selim

  Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dul
 • Yezid

  Yezid Emevi halifelerinin ikincisi. Eshab-ı kiramdan hazret-i Muaviye'nin oğludur. 646 (H.26)da Şam'da doğdu. Babası Suriye Valisiyken doğan Yez
 • Yunus emre

  Yunus Emre, Türk ozanı (Sarıköy, Sakarya yöresi, 1240?-Sarıköy, 1320) Türk halk şairlerinin tartışmasız öncüsü olan ve Türk'ün İslam
 • Tiyatro

  Tiyatro, çeşitli tiyatro gösterilerinin izleyici önünde oynandığı yere denir. Tiyatro sözcüğü Yunanca’da “seyirlik yeri” anlamına g
 • İslamiyet

  Arapça "selem" kökünden alınmış olan İslam (Arapçası الإسلام,), sözlükte, "itaat etmek, boyun e