Bislama

Bislama, Vanuatu'nun resmi dillerinden biri olan bir kreol dili. Dil Port Vila ve Luganville'de yaşayan pek çok kentli Vanuatulunun ilk dilini, ülkedeki diğer bireylerin çoğunun ise ikinci dilini oluşturur. Ülkenin milli marşı "Yumi, Yumi, Yumi" nin sözleri Bislamaca yazılmıştır.

Bislama kelimelerinin %95'inden fazlası İngilizce kökenlidir, geri kalanı ise Fransızca kökenli birkaç düzine sözcüğü ve Vanuatu'nun çeşitli dillerinden miras alınan bazı özel kelimeleri içerir. Yerel dillerden alınmış az sayıda kelime temelde flora ve fauna terminolojisi ile sınırlıdır. Bu yerel dillerin etkisi söz varlığı açısından düşük olmakla birlikte, morfosintaks açısından çok yüksektir. Bu nedenle, Bislama İngilizce bir kelime hazinesi ile bir Okyanusya dili dilbilgisi ve fonolojisine sahip olan bir dil olarak tanımlanabilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.