Bithynia

Bithynia (Yunanca Bithinia (Βιθυνια), Bithinis (Βιθυνις)) Küçük Asya'nın kuzeybatısında, kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Phrygia, Galatia, batısında Propontis, doğusunda Paphlagonia ve Galatia'yla sınırlanmış, bugünkü Bolu, Kastamonu, Bursa ve Zonguldak illerinin bulunduğu coğrafi alanın

Bithynia

Bithynia (Yunanca Bithinia (Βιθυνια), Bithinis (Βιθυνις)) Küçük Asya'nın kuzeybatısında, kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Phrygia, Galatia, batısında Propontis, doğusunda Paphlagonia ve Galatia'yla sınırlanmış, bugünkü Bolu, Kastamonu, Bursa ve Zonguldak illerinin bulunduğu coğrafi alanın, antik çağ ve sonrasındaki adı olup Apollodorus, The Library 1. 9. 20; Apollonius Rhodius, Argonautica 2. 4, 2. 177, 2. 347, 2.619, 2. 788 MÖ 2.000 yılın ortalarında Trakya’dan göç edenHerodot vii 75 Bittni adlı kavim tarafından işgal edilmiş ve MÖ 2. yüzyılda bir krallığa dönüşmüşse, M.Ö 74 yılında Roma İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmiştir Özhan Öztürk. Karadeniz,EK VI..

CoğrafyaAntik Çağ ve Roma İmparatorluğu döneminde Propontis (Marmara Denizi)ni çevreleyen Nicomedia, Chalcedon, Cius ve Apamea pek çok kenti kapsayan verimli topraklara sahip bir bölgedir. Strabo, Antik Anadolu coğrafyasını anlattığı Geographika adlı eserinde Mithridates Eupator'u yenen Romalı komutan Pompeius'un yıktığı Pontus krallığının Karadeniz ve Khalkedon ağzına kadar olan bölümlerini Bithynia krallığının idaresi altına verdiğini Strabon, 14 bu bölgede Bithyn adlı bir halkın yaşadığını bildirmiştir. Strabon, 15 Sahil bölgelerinde oldukça verimli vadilere sahip olan bölge genelde dağlık ve ormanlık alanlarla kaplıdır. En önemli dağ antik Mysia'da yer alan Olympus (2.300 m)dağıdır.

TarihHerodot Herodot, I, 28 , Xenophon, Strabo gibi antik çağ yazarlarına göre Bithynialılar göçebe bir Thrak kavmidir. Herodot Herodot, VII. 75 Thrak'ların Asya'ya geçtikten sonra Bithynialılar adını aldığını, kendi dediklerine göre eskiden Strymon kıyılarında oturdukları içinStrymonia'lıar olarak bilindiklerini vatanlarından kovulunca başlarında Artabanos'un oğlu Bassakes önderiğinde Küçük Asya'ya yerleştikleri aktarmaktadır.

NotlarKaynakça

  • Strabon, Geographika (XII-XIII, XIV). Antik Anadolu Coğrafyası. Arkeoloji ve Sanat Yayınları.İstanbul, 2000 ISBN 97575205
  • Herodotos. Herodot Tarihi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul, 2002 ISBN 9754583145
  • Özhan Öztürk. Karadeniz: Ansiklopedik Sözlük. 2. Cilt. Heyamola Yayıncılık. Istanbul. 2005. ISBN 9756121009


İlgili konuları ara

Yanıtlar