Bitki gelişiminin genetik esası, pigment sentezi ve genetik kontrolu, bitkilerde transpozonlar ve pigment değişimine etkisi, bitkilerde homeotik mutasyona ...

Bitki Büyüme ve Gelişiminin Moleküler Mekanizması

Bitki gelişiminin genetik esası, pigment sentezi ve genetik kontrolu, bitkilerde transpozonlar ve pigment değişimine etkisi, bitkilerde homeotik mutasyona neden olan regulatör (düzenleyici) genlerin tanımlanması, bitki nuklear genomları hakkında genel bilgiler, bir angiospermin kodlanmasında gerekli gen miktarı, multigenler tarafından kodlanan önemli proteinler, bitki genomlarında tekrarlayan (repetitive) DNA, satellit DNAsının kromozomal lokasyonu, kloroplast ve mitokondri genomları, bitki gelişiminde önemi olan organeller, hücre bölünmesi ve polarite, embriyogenez, tohum gelişimi ve bunların genetik ve moleküler kontrolu, meristem dokuda genetik regülasyon, bitki hastalıkları ve genetik -moleküler kontrolu, azot fiksasyonu genetik -moleküler kontrolu.

Yanıtlar