Bitki Morfolojisi

Bitki morfolojisi ya da Fitomorfoloji bitkilerin dış yapısını ve fiziksel formunu inceleyen çalışma alanıdır. Bitkilerin içsel yapılarını incelediği ve bunu özellikle mikroskobik seviyede yaptığı için bitki anatomisi çalışmalarından farklı olduğu düşünülür. Botanik biliminin bir dalı olan bu çalışma alanı iç ve dış morfoloji olmak üzere ikiye ayrılır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.