BIYO (inglizce) türkçe anlamı
1. Bio-
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Biyo-iktidar

İktidar kavramının modern yorumlarına karşı çıkan Foucault’nun önerdiği yeni ve alternatif iktidar kavramı.

Fibrin

Kanın pıhtılaşmasına yarayan albumin cinsinden bir madde.

Keratin

Tırnak ve boynuzun ana maddesi. Keratin sadece bazı çekirdekli hücrelerde bulunan lifli, yapısal bir protein ailesinin genel adıdır. Keratin filamentleri yapısal olarak çok sağlamdırlar ve suda çözünmezler. Memeliler, kuşlar, sürüngenler ve amfibilerde bulunan keratin filamentleri, ...