Biyobozunur Plastik

Kısaca: Doğal ortamda CO2 ve su'ya kadar tamamen bozunan, organik kökenli polimerlerdir.Bioplastikler yenilenebilir ham maddelerden veya bazı bozunur katkılar ile doğada bozunum süreci hızlandırılmış geleneksel petrol bazlı ham maddelerden üretilmiş olabilirler.==Örnekler==Aromatic polyesterler microbial saldırılara karşı her zaman dirençli iken, birçok aliphatic polyesterler hidrolize olabilen ester bağlarına bağlı olarak biobozunur özelliktedirler:Naturally Produced: Polyhydroxyalkanoates (PHAs) like ...devamı ☟

Doğal ortamda CO2 ve su'ya kadar tamamen bozunan, organik kökenli polimerlerdir. Bioplastikler yenilenebilir ham maddelerden veya bazı bozunur katkılar ile doğada bozunum süreci hızlandırılmış geleneksel petrol bazlı ham maddelerden üretilmiş olabilirler.

Örnekler

Aromatic polyesterler microbial saldırılara karşı her zaman dirençli iken, birçok aliphatic polyesterler hidrolize olabilen ester bağlarına bağlı olarak biobozunur özelliktedirler: Naturally Produced: Polyhydroxyalkanoates (PHAs) like the poly-3-hydroxybutyrate (PHB), polyhydroxyvalerate (PHV) and polyhydroxyhexanoate (PHH); Doğal kaynaklı: Polylactic acid (PLA); Sentetik: Polybutylene succinate (PBS), polycaprolactone (PCL)... Polyanhydridler; Polyvinyl alkol Nişasta türevlerinin çoğu; Sellulose acetate, nitrocellulose ve türevleri (celluloid). Katkılarla biobozunur özellik kazandırılmış olan plastikler.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.