Bioloji felsefesi genelde analitik felsefe çerçevesinde bulunan ve oldukça genç olan bir araştırma dalıdır. Biolojinin temel prensip ve kuramlarını felsefi açıdan bir daha inceler, yani çoğu zaman ampirik verilere dayanmadan temel soruları cevaplamaya çalışır. Bu cevaplar, sorulan soruya göre ontolojiye, epistemolojiye veya genel bilim felsefesine dayanır.

Biyoloji felsefesi

Bioloji felsefesi genelde analitik felsefe çerçevesinde bulunan ve oldukça genç olan bir araştırma dalıdır. Biolojinin temel prensip ve kuramlarını felsefi açıdan bir daha inceler, yani çoğu zaman ampirik verilere dayanmadan temel soruları cevaplamaya çalışır. Bu cevaplar, sorulan soruya göre ontolojiye, epistemolojiye veya genel bilim felsefesine dayanır. Klasik soruların bazıları: * Evrim Kuramı ne tür bir teoridir? * Bir "tür" nedir? * Biyolojide kullanılan fonksiyonel açıklamalar ne türdendir? * Seçilim bireyleri nedir? == Dış bağlantılar == * Acta Biotheoretica dergisi: http://www.springerlink.com/content/1572-8358/

Yanıtlar