Biolojinin Felsefesi genelde analitik felsefe çerçevesinde bulunan ve oldukça genc olan bir araştırma dalıdır. Biolojinin temel prensip ve kuramlarını felsefi açıdan bir daha inceler, yani coğu zaman ampirik verilere dayanmadan temel soruları cevaplamaya çalısır. Bu cevaplar, sorulan soruya göre Ontolojiye, Epistemolojiye veya Genel Bilim Felsefesine dayanır.

Biyolojinin felsefesi

Biolojinin Felsefesi genelde analitik felsefe çerçevesinde bulunan ve oldukça genc olan bir araştırma dalıdır. Biolojinin temel prensip ve kuramlarını felsefi açıdan bir daha inceler, yani coğu zaman ampirik verilere dayanmadan temel soruları cevaplamaya çalısır. Bu cevaplar, sorulan soruya göre Ontolojiye, Epistemolojiye veya Genel Bilim Felsefesine dayanır. Klasik soruların bazıları:

  • Evrim Kuramı ne tür bir teoridir?
  • Bir "Tür" nedir?
  • Biyolojide kullanılan fonksyonal açıklamalar ne türdendirler?
  • Seçilim bireyleri nedir?


Linklerİlgili konuları ara

Yanıtlar