biz

Biz, Yevgeni İvanoviç Zamyatin romanı

Biz

  • Biz, Yevgeni İvanoviç Zamyatin romanı * .biz, ticari amaçlı birinci düzey alan adı

biz

biz (I) zamir 1 . Çokluk birinci kişiyi gösteren söz: "Biz, Türkler, bütün tarihî hayatımızca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz!"- Atatürk. 2 . Resmî konuşmada, bazen teklik birinci kişi zamiri ben yerine kullanılan bir söz. 3 . Bazı yazarlarca ben zamirinin yerine kullanılan bir söz: "Biz kendisini aldığımız zaman vücudu pek ince idi."- H. R. Gürpınar.

biz

biz (I) zamir

biz

biz

çoğul birinci kişi adılı; katı bir şeyi dikerken iğne geçirilecek yeri delmek için kullanılan çelikten yapılmış sivri uçlu ve ağaç saplı araç, tığ2.
(resmi konuşmada) kimi vakit tekil birinci kişi adılı (ben) yerine kullanılır.
(kimi yazarlar için) ben adılının yerine kullanılır.

biz

Fransızca biz kelimesinin Türkçe karşılığı.
nous; poinçon [le]

biz

Fransızca biz kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. biz, business, commercial company intended to earn profits; newsgroups (Computers)

biz

Türkçe biz kelimesinin İngilizce karşılığı.
[biz (business) ] n. biz, business, commercial company intended to earn profits; newsgroups (Computers)
n. awl, punch, bodkin, prod
pron. we, us

biz

[biz (business) ] n. biz, business, commercial company intended to earn profits; newsgroups (Computers)
n. awl, punch, bodkin, prod
pron. we, us

biz

İngilizce biz kelimesinin İspanyolca karşılığı.
Negocios, business, comercio abre.


Yanıtlar