Bizans Imparatorlu��U

Dukas Hanedanı

Dördüncü Haçlı seferi

Dördüncü Haçlı Seferi, (1200-1204) yılları arasında gerçekleşen bir askerî Haçlı seferidir. Papa III.

Dükas Hanedanı

Dükas Hanedanı veya Dükaslar (Yunanca: Δούκας; Doukaina veya Ducaena, Δούκαινα; Doukai veya Ducae, Δούκαι) Doğu Roma İmparatorluğu'nu belirli süre (1059-1081 dönemi) yönetmiş hanedan.

Dukas (tarihçi)

Bizans İmparatoru XI. Konstantinos'un hükümdarlığında tanınmış Bizanslı tarihçi. Bizans İmparatorluğu'nun son yüzyılı ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu

Bizans-Venedik Antlaşması

Bizans–Venedik Antlaşması (1082) Bizans İmparatorluğu ile Venedik Cumhuriyeti arasında İmparator I. Aleksios tarafından çıkartılan imparatorluk kraliyet

Stavrakios

Stavrakios (Yunanca:''Σταυράκιος'';ö. 11 Ocak 812), 16 Temmuz ile 2 Ekim 811 tarihleri arasında Bizans İmparatorluğu İmparatoru olmuştur.

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, 843 yılında Verdun Anlaşması ile Almanya, İtalya ve Burgonya'da kurulan ve 1806 yılında Napolyon Savaşları ile yıkılan Orta Avrupa'da 963 yıl hüküm sürmüş olan bir imparatorluktur. Bu imparatorluk en geniş sınırlarına ula...

Miryokefalon Savaşı

Miryokefalon (Miryakefalon) Savaşı, Bizans ile Anadolu Selçukluları arasında 17 Eylül 1176 tarihinde yapılan savaş. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan ile Bizans imparatoru Manuel I Komnenos arasında, Denizli yakınlarında Miryokefalon'da (Myriokeph...

Laskaris Hanedanı

Bizans İmparatoru