Bizantiyonlu Filyon

Bizantiyonlu Filyon, (İngilizce: ``Philo/Philon of Byzantium``, Antik Yunanca: ``Φίλων ο Βυζάντιος``<ref name="İngilizce wikipedia">İngilizce wikipedia</ref>) milattan önce 280 ve 220 yılları<ref>Robertson ve O`Connor</ref> arasında yaşadığı tahmin edilen bir askerî mühendistir.

Bizantiyonlu Filyon, (İngilizce: ``Philo/Philon of Byzantium``, Antik Yunanca: ``Φίλων ο Βυζάντιος``İngilizce wikipedia) milattan önce 280 ve 220 yıllarıRobertson ve O`Connor arasında yaşadığı tahmin edilen bir askeri mühendistir.

Hayatı

Filyon, ömrünün çoğunu İskenderiye ve Rodos`ta geçirmiştir; ancak Romalı mimar Vitrivius tarafından "Bizantiyon Filyon" olarak adlandırılmaktadır.Mayr, 1970 Hayatı hakkında ise kesin bilgi yoktur. Sadece dönemin gezginlerinin ve bilim adamlarının yazdıkları kitaplarda adına rastlanmaktadır. Ayrıca Filyon`un kendi kitabında yazdıklarından da kesin olmayan bazı bilgilere ulaşılmaktadır: Filyon kitabında mancınık üzerinde çalışmak için Rodos`a ve İskenderiye`ye yaptığı yolculuklardan; İskenderiye hükümdarı ile mancınığın askeri uygulamaları hakkında yaptığı tartışmadan bahseder.Robertson ve O`Connor, para.3 Anlatım biçiminden Filyon`un, çalışmalarının peşinde seyahat edebilecek kadar başına buyruk ve zengin bir adam olduğu izlenimi doğmaktadır. Diğer taraftan, askeri konularda öğütleri dinlenen, doğru bir insan olduğu ve hayatını hükümdarlara öğüt vererek kazandığı da anlaşılmaktadır.

Filyon`un çalışmaları ve buluşları

Ktesibios`un öncüsü olduğu İskenderiye mekanik ekolünün temsilcilerinden biri olan Filyon`un ``Mekaniğin Esasları`` adlı 9 ciltten oluşan bir kitabı vardır:Robertson ve O`Connor, para.4 Azerice wikipedia

 1. ``Isagoge`` - Giriş
 2. ``Mochlica`` - Kaldıraçlar
 3. ``Limenopoeica`` - Liman İnşası
 4. ``Belopoeica`` - Mancınıklar
 5. ``Pneumatica`` - ``Pnömatika``
 6. ``Automatiopoeica`` - Otomatik Tiyatrolar
 7. ``Parasceuastica`` - Sur ve Duvarların İnşası
 8. ``Poliorcetica`` - Şehirlerin Kuşatılması ve Savunulması
 9. ``Peri Epistolon`` - Savaş Hileleri


Bu kitap savaş sanatı üzerine yazılmış ilk kitaptır. Ancak yalnızca 4, 7 ve 8. ciltler günümüze ulaşabilmiştir.Drachmann, 1948 Hava basıncıyla çalışan (pnömatik) aygıtlardan bahsedilen 5. cildin (``Pnömatika``) ise Arapça çevirisiRef_label|A|*|none Ref_label|B|**|none Süleymaniye Kütüphanesi`nde bulunmaktadır.

Askeri mühendis olan Filyon`un çalışmalarının ve buluşlarının çoğu askeri alandadır. Savaş makineleri tasarlamış olmasının yanında, savaşta üstünlük getirecek yeni fikirler de üretmiştir. Sadece saldırı, savunma veya kuşatma gibi doğrudan savaşla ilgili olan konuları değil, savaş sırasındaki şehir hayatını da incelemiştir.

Matematikte de adından söz ettiren Filyon; Delian problemi olarak da bilinen, bir küpün hacminin cetvel ve pergel kullanılarak iki katına çıkarılmasıRef_label|C|***|none problemini çözmüşRobertson ve O`Connor, para.2 ve Filyon çizgisi (``Philon`s Line``)"Philon`s Line" olarak bilinen, bir açının bir kolundan diğerine açının iç bölgesinde bulunan belli bir noktadan geçmek kaydıyla çizilen en kısa çizgiyi tanımlamıştır.

Ayrıca ``Pnömatikada hava ve boşluk hakkında yeni fikirler öne sürmüştür. Bu kuramlara dayanarak dönemin önemli sorunlarından biri olan kandillerdeki yağ seviyesini kontrol etmeyi başarmış ve kandilin uzun süre aynı parlaklıkta yanmasını sağlamıştır. Yine bu kitapta sabit yağ seviyeli lambayla birlikte tanıtılan birkaç düzenek otomatik kontrol sistemleri dünyadaki ilk örneklerindendir.

Notlar

*. Note_label|A|*|none ``Kitabü`l-Hiyeli`r-Ruhaniyye ve Mihanikü`l-Ma`` / Filyon el-Beriti el-Hakim
**. Note_label|B|**|none ``Kitabü`l-Hiyel ve`l-Mihanikat li`l-Ma`` / Filyon el-Beriti el-Hakim
***. Note_label|C|***|none 2 birim3 hacimli küpün bir kenarı \scriptstyle\sqrt[1] birim olmaldır.
Kaynaklar • Mayr, O. (1970). ``The Origins of Feedback Control``, The M.I.T. Pres, England
 • Drachmann, A. G. (1948). ``Ktesibios, Philon and Heron``, Enjar Munksgaard, Copenhagen
 • Robertson, E. F., O`Connor, J. J. (n.d.). "Philon of Byzantium", 7 Kasım 2007 tarihinde http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Philon.html adresinden
 • Tekeli S., Dorsay M., Unat Y. (2002). ``El-Cami` Beyne`l-`İlm Ve`l-`Amel En-Nafi` Fi Eş-Şınaa`ti`l-Hiyel``, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara
 • Anonim, (n.d.) "Otomatik Kontrol Sistemlerinin Öncüleri" İTÜ Kontrol Mühendisliği 7 Kasım 2007 tarihinde erişildi
 • Anonim, (n.d.) "Philon`s Line" 7 Kasım 2007 tarihinde http://www.pballew.net/Philo.html adresinden
 • 14 Şubat 2008 tarihli
 • 8 Ocak 2008 tarihli
Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bizantiyonlu Filyon
Bizantiyonlu Filyon