Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü (BÜFK) 1958`de kurulmuştur. Dans ve Müzik birimlerinden oluşan BÜFK, Anadolu ve çevresindeki çeşitli halkların kültürlerinin araştırılıp incelendiği, dans ve müziklerinin icra edildiği ve bu doğrultuda gerekli eğitim çalışmalarının yapıldığı bir sanat kulübüdür.

Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü

}Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü (BÜFK) 1958`de kurulmuştur. Dans ve Müzik birimlerinden oluşan BÜFK, Anadolu ve çevresindeki çeşitli halkların kültürlerinin araştırılıp incelendiği, dans ve müziklerinin icra edildiği ve bu doğrultuda gerekli eğitim çalışmalarının yapıldığı bir sanat kulübüdür.

Halk dansları ve müziklerinin birer sahne sanatı olarak yeniden ele alınması ve bu alanda alternatif gösteri formlarının üretilmesi BÜFK`ün temel hedefidir. Bu noktadan hareketle, Anadolu`da ve çevresinde yaşayan etnik kültürlerin (Türk, Kürt, Alevi, Süryani, Arap, Ermeni, Azeri, Gürcü, Çerkez, Laz, Pontos, Rum, Arnavut, Makedon, Çingene, Yahudi...) dans ve müziklerinin, yerel kaynaklar temel alınarak yorumlanmaya çalışıldığı gösteriler hazırlanmıştır. Bu gösterilere yönelik ilk adım 1993`te "Kardeş Türküler - Semah Gösterisi" ile atılmış; 1995`te Karola ile bir "dans-müzik gösterisi" formu geliştirilerek her sene yeni bir gösteri hazırlanmıştır.

Dans ve Müzik Birimlerinin ortak yürüttüğü Alan/Bölge Araştırmaları hem bölgelere dair bilgi edinilmesi hem de birimlere ortak çalışma alanı yaratması açısından kulüp için önemli bir faaliyettir. Buna ek olarak seminer ve okuma faaliyetleri de kulüp üyelerinin kulüpteki üretime dair fikir edinmesini ve tartışmasını sağlayan önemli başlıklardır. Kulüpte son dönemde Botan, Ege, Eğin, Trakya, Bitlis, Varto, Trabzon, Diyarbakır, Botan, Karadeniz bölgeleri üzerine çalışmalar yürütülüyor.

BÜFK`ün 1962`de çıkarmaya başladığı "Dans Müzik Kültür - Folklora Doğru" günümüze kadar aktarılan bir gelenekle yayınını sürdürmüş ve folklor alanında çalışan birçok araştırmacı, yazar ve akademisyen tarafından kaynak olarak gösterilmiştir. 66. sayısı 2005 Ekim ayında çıkacak olan dergide, Anadolu`daki etnik kültürlere ve dans-müzik teorisine dair araştırma, makale ve çeviriler yer almaktadır.

Kaynak: http://bufk.boun.edu.tr/bufk/

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar