Boğdan Prensliği

Kısaca: Bu madde Boğdan Prensliği adlı Moldov ülkesi hakkındadır. Boğdan adlı bölge için Boğdan, Moldova adlı ülke için Moldova maddelerine bakabilirsiniz. ...devamı ☟

Boğdan Prensliği
Boğdan Prensliği

Boğdan Prensliği ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Boğdan Beyliği

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Boğdan
3 hafta önce

halde Osmanlılar Boğdan Prensliği 1359-1365 yılları arasında yöneten Voyvoda I. Bogdan'dan dolayı Boğdan ismini kullanmışlardır. Boğdan'ın Prut nehrinin...

Boğdan Beyliği, 1359, 1365, 1812, 1859, 1918, 1944, 1991, Besarabya, Boğdan, Eflak
Eflak Prensliği
3 hafta önce

Antlaşması ile Eflak Prensliği ve Boğdan Prensliği ayrıcalıklı birer beylik haline gelmiştir. 1861 yılında Eflak Prensliği Boğdan Prensliği ile birleşmiştir...

Eflak Prensliği, Flag of, Flag of the, Arma of, Coat of arms of the, Monarşi, Prens, I. Basarab, Alexander John Cuza, Kuruluş tarihi, Yıkılış tarihi
Akdere Muharebesi
3 yıl önce

(Rumence: Bătălia de la Valea Albă), 26 Temmuz 1476 tarihinde Osmanlı ile Boğdan Prensliği arasında yapılan muharebe. Moldova tarihinin en önemli savaşlarından...

Dobruca Prensliği
3 hafta önce

Dobruca Prensliği hakkındadır. Dobruca adlı bölge için Dobruca, Türkmen beyliği için Dobruca Beyliği maddelerine bakabilirsiniz. Dobruca Prensliği (Bulgarca:...

Sırbistan Prensliği (1817-1882)
3 hafta önce

Sırbistan Prensliği 1804 (de facto) - 1882 yılında huküm sürmüş Osmanlı Devletine özerk prenslik. Berlin Antlaşmasıyla bağımsız olmuştur. 1882 yılında...

Kili
3 yıl önce

14. yüzyıla aittir. Bizans, Eflak ve Boğdan Prensliği egemenliklerinde bulunan yerleşim II. Bayezid' in Boğdan Seferi esnasında 15 Temmuz 1484 yılında...

Kili, 1878, 1918, 1940, 1991, Balıkçılık, Boğdan, Gemi, II. Bayezid, Osmanlı, Paris Antlaşması (1856)
Boğdan Seferi
1 ay önce

Boğdan Seferi ya da Kara Boğdan Seferi Osmanlı İmparatorluğu'na ödemekle yükümlü olduğu yıllık vergiyi ödemeyen ve isyan eden Boğdan Voyvodası Petru Rareş...

Erdel Prensliği
3 hafta önce

Erdel Prensliği adlı tarihi ülke hakkındadır. Erdel adlı tarihsel bölge için Erdel maddesine bakabilirsiniz. Erdel Prensliği veya Transilvanya Prensliği,...