Boşnak

Boşnak ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Boşnaklar

BOŞNAK

Bosna halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

BOŞNAK

bosna halkından ya da bu halkın soyundan olan kimse.
boşnaklara özgü olan, boşnaklarla ilgili olan.

BOŞNAK

Türkçe BOŞNAK kelimesinin İngilizce karşılığı.
Bosnian

BOŞNAK

Türkçe BOŞNAK kelimesinin Almanca karşılığı.
der Bosniak, der Bosnier

İlgili konuları ara

Yanıtlar