Boşnaklar

BOŞNAKLAR Bosna-Hersek Müslümanlarına verilen ad. Bosna-Hersek'in Türkler tarafından fethinden sonra (1463), Hıristiyanların zulüm ve adaletsizliklerinden bıkan Bosnalılar hızla Müslüman oldular. Müslüman olan bu Bosnalılara “Boşnak” denildi. Boşnaklar, Osmanlı İmparatorluğuna sadakatla hizmet ettiler. İçlerinden çok değerli devlet adamları yetişti. Sokullu Mehmed Paşa, Hadım Sinan Paşa, Damad İbrahim Paşa, Kara Davut Paşa, Mostarlı Mustafa Paşa, Tiryaki H

Boşnaklar

Bosna-Hersek Müslümanlarına verilen ad. Bosna-Hersek'in Türkler tarafından fethinden sonra (1463), Hıristiyanların zulüm ve adaletsizliklerinden bıkan Bosnalılar hızla Müslüman oldular. Müslüman olan bu Bosnalılara “Boşnak” denildi. Boşnaklar, Osmanlı İmparatorluğuna sadakatla hizmet ettiler. İçlerinden çok değerli devlet adamları yetişti. Sokullu Mehmed Paşa, Hadım Sinan Paşa, Damad İbrahim Paşa, Kara Davut Paşa, Mostarlı Mustafa Paşa, Tiryaki Hasan Paşa ve Cezzar Ahmet Paşa bunlardan bir kaçıdır.

İslamiyete sıkı sıkıya bağlı olan Boşnaklar, 1839'da gerçekleştirilen ve Osmanlı Devletinin yok olma devrinin başlamasına sebeb olan “Tanzimat fermanı"na karşı 1879 ve 1848 yıllarında olmak üzere iki defa ayaklandılar. Ancak bu ayaklanmalar iktidarda bulunan mason Mustafa Reşid Paşanın emri üzerine kanlı bir şekilde bastırıldı. 1878 Berlin Antlaşmasına göre Boşnaklar, Avusturya-Macaristan idaresine verildiler. Bu sırada Boşnakların bir kısmı Türkiye'ye göç etti. İkinci cihan savaşından sonra Yugoslavya'da rejim bunalımı başladı. Bu sıkıntılardan kurtulmak için yine bir kısmı Türkiye'ye bir kısmı ABD ve Kanada'ya göç etti. Halen Bosna-Hersek'te Boşnak yaşamaktadır.

Boşnaklar, çoğunlukla uzun boylu, sağlam yapılı, kumral ve ela gözlü olurlar. Boşnak erkekleri kısa etek ve onun üzerine giyilen çetik papuç, başlık olarak keçe külah ve fes üstüne sarılmış iki tarafı püsküllü abani sarık giyerlerdi. Bellerine kuşandıkları meşin kemere bir kama sokarlardı. Kadınların da ayrıca milli kıyafetleri vardı.

Açık sözlü ve misafirperverlik de Boşnakların başlıca özelliklerindendir.

Sırpça, Bosnakça ve Hırvatçanın karışımı olan Boşnak Türkçesi ile konuşurlar. Yazıda İslamiyeti kabul ettikten sonra İslam harflerini kullanmaya başladılar. İslam harfleriyle birçok edebi eser yazıldı. Muhammed Hevai Üsküfi Tebşirat-ül-Arifin eseriyle beraber birçok ilahisi, Bosnasaraylı Derviş Hasan Kaimi'nin bir Divan'ı, Şeyh Zepçeli Seyyid Abdul Vahhab İlhami'nin şiir kitapları yanında mevlid gibi eserlerini saymak gerekir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
BOŞNAKLAR bosna hersekte yaşayan müslümanlara denmez onlarada sorduğunuz zaman biz bosanas ız derler yani bosnalıyız derler SANCAK BÖLGESİ VARDIR SIRBİSTANDA BOŞNAKLAR ONLARDIR MÜSLÜMAN OLMADAN ÖNCE BOGOMİLDİRLER (TEK TANRI İNANCI)BOŞNAKLAR BOSNALILARI SEVMEZ SIRP VE HIRVATLAR İLE KIZ ALIP VERİRLER BOŞNAKLARDA BU OLAY 5 PARMAK SAYISI KADARDIR O DA KIZ ALMIŞLARDIR VERME YOKTUR BOSNALILAR İLE BOŞNAKLARI BİR TUTMAYIN
Sokullu Mehmet Paşa Boşnak değil devşirme Hırvattır köken olarak.Boşnak Türkçesimi,güldürmeyin insanı.Düpe düz Sırpcadır,Slav dil gurubundandır.İslam Bütün Kavimlere gelmiştir,Ne Türkün,Ne Arapın ne Farsın Tekelinde bir dindir.İslam ile Şereflenmiş Sırp Kardeşlerimize Boşnak denir.Tıpkı İslam ile şereflenmiş Bulgar kökenli kardeşlerimize Pomak dendiği gibi.Ha bu kardeşlerimiz İslamlaştıktan sonra Hristiyan kalmış olan kavimdaşlarıyla aralarına şive farkları (Oluşmuş), girmiş olabilir.Önemli olan din kardeşliği.Hiç bir kavmin diğerinden üstünlüğü yoktur.Arapın Türkten,Türkün Araptan veya Boşnaktan ,Kürtten,Çerkezden.Amma saydıklarımda Türkten,Araptan Üstün değildir.

Boşnak ayrı bir kavimdir,Türk ayrı bir kavim,Pomak,Kürt,Laz,Çerkez v.s....Güzellik burada.Kimse kimseyi kimseleştirmesin....
boşnak türkçesi diye bir dilmi varki boşnak türkçesi olsun dilin tam ismi sırphırvatça dır latin alfabesiyle yazılırsa hırvatça-boşnakça olur kiril alfabesiyle yazılırsa sırpça olur

Yanıtlar