Bodrum Kalesi Zindan

Forsaların toplu mezarlarını izledikten sonra sol tarafta Osmanlı Dönemine ait tuvaletler görülmektedir. Yolu kuzeye doğru izlediğimizde kalın sur duvarlarının çevrelediği iç hendeğe ulaşılır. Burada iki kule vardır. Bunlar, Gatineau ve Caretto kuleleridir. Caretto Kulesi, Üstad-ı azam Fabrico Del Caretto (1513-1521) adına yapılmıştır. Gatineau Kulesi ise kule komutanlarından Jacques Gatineau tarafından yaptırılmıştır (1512-1514). Gatineau kulesi top mazgalları kapatılıp, hava bacaları tıkandıkt

Forsaların toplu mezarlarını izledikten sonra sol tarafta Osmanlı Dönemine ait tuvaletler görülmektedir. Yolu kuzeye doğru izlediğimizde kalın sur duvarlarının çevrelediği iç hendeğe ulaşılır. Burada iki kule vardır. Bunlar, Gatineau ve Caretto kuleleridir. Caretto Kulesi, Üstad-ı azam Fabrico Del Caretto (1513-1521) adına yapılmıştır. Gatineau Kulesi ise kule komutanlarından Jacques Gatineau tarafından yaptırılmıştır (1512-1514). Gatineau kulesi top mazgalları kapatılıp, hava bacaları tıkandıktan sonra, 1513-1522 yılları arasında zindan (işkence odası) olarak kullanılmıştır.

Bu kulenin dış kapısı üzeride üç arma vardır. Ortadaki arma Üstad-ı azam Emery d'Amboise'e aittir (1503-1512). Yanlardaki armalar ise kuleyi yaptıran komutan Jacques Gatineau'ya aittir. Zindana 23 basamakla inilmektedir. İç kapı üzerinde Latince "INDE DEUS ABEST" yazısı okunmaktadır. "Tanrının Bulunmadığı Yer" anlamına gelmektedir. Zindana girildiğinde, kapı önündeki balkondan işkence odası izlenmektedir. Sol ve sağ duvarlar içinde ikişer hücre (eski top mazgalları) bulunmaktadır. Her hücre üzerinde hava bacası vardır. Sol taraftaki ilk baca, arma ile kapatılmıştır.

Odanın kuzeybatı köşesinde darağacı çukuru, çukurun önünde tabutluk, yerde prangalı gülle, duvarda prangalı kelepçe ve tavanda asılı darağacı kafesi görülmektedir. Burada yer alan manken, zindancı başı ve mahkumlar ışık oyunları ile birlikte ilgi çekmektedir.

Kalenin en yüksek bölümünde iki kule bulunmaktadır. Bunlardan daha yüksek olanı ve doğuda bulunanı halk arasında Gergef kulesi diye bilinen Fransız kulesidir. 1421-1431 yılları arasında yapılmıştır. Kulenin kuzey köşesindeki kuleciği, Bodrumlular, kale komutanının kızının gergef işlediği yer olarak düşünmüşlerdir. Bu kuleciğin altında doğu yönünde altı arma bulunmaktadır.

Bu kulenin batısında bulunan kule İtalyan kulesidir. Yapımı 1436'da bitmiştir. Kalenin, adı bilinen ilk komutanı Angelo Muscetola'nın armaları birkaç yerde görülmektedir.

Fransız kulesinin önünde, kale, hapishane olarak kullanılırken yapılan bir namazgah vardır. Buradaki mezar taşları çevreden toplanmıştır.

İki kule arasındaki çapraz tonozlu yapı 1518'de ilave edilmiştir. Kapı üzerinde bir arma grubu ve yazıt yer almaktadır.

Çapraz tonozlu yapının kilit taşları üzerinde de armalar bulunmaktadır. Bunlardan girişteki tonozun altındaki arma tarikatın armasıdır. Sikke salonu önündeki tonozun arması silik olduğundan anlaşılamamıştır. Diğer arma ise Fabrizio del Carretto'nundur.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bodrum Kalesi Zindan ilgili konular

 • Hapishane

  Hapishane, hüküm giymiş kişilerin cezalarını çekmesi için hapsedildikleri yerlerdir. İnsanların cezalandırılma amacıyla kapalı bir yere
 • Karaman tarihi eserler ve turistik bilgiler

  Târihî Eserler ve Turistik YerleriYedi bin yıllık zengin bir târihi olan Karaman, târihî eser yönünden zengindir. Başlıcaları şunlardır:
 • Bodrum Kalesi Zindan

  Forsaların toplu mezarlarını izledikten sonra sol tarafta Osmanlı Dönemine ait tuvaletler görülmektedir. Yolu kuzeye doğru izlediğimizde kal
 • Bodrum Kalesi İngiliz Kulesi

  İngiliz kulesi, kalenin kuzeydoğu köşesindedir. Kulenin temelleri ana kaya üzerine oturmaktadır. Üç katlı olan kulenin batıda sur dışında
 • Hoşap Kalesi

  Van-Başkale yolu üzerinde, Van’a 50 km uzaklıkta sarp bir yamaç üzerinde bulunan kale. 1643 senesinde Mahmudî beylerinden Sarı Süleymân tar
 • Girne Kalesi

  Girne Kalesi, Kıbrıs'ın Girne şehrinde bulunan, 7.yy'da, Arap-İslam akınlarına karşı kentin korunması için Bizanslılar tarafından yapılm
 • Bursa Kalesi

  Bursa Kalesi, Bursa'nın tarihi bir kalesidir.
 • Kara Zindan (albüm)

  Kara Zindan, İbrahim Tatlıses'in Tatlıses Plak tarafından 1988 yılında piyasaya sürülen albümünün adıdır. O yıl İzmir Fuarı'nda bir po