Bohol Denizi, (Mindanao Denizi de denir), Büyük Okyanusun kuzeybatısındaki bir bölümü.

Bohol Denizi

Bohol Denizi, (Mindanao Denizi de denir), Büyük Okyanusun kuzeybatısındaki bir bölümü. Doğuan batıya uzunluğu 270 km olan deniz Filipinler'in Mindanao (güney ve doğuda), Leyte, Bohol, Cebu (kuzeyde) ve Negros (batıda) adalarıyla çevrilidir. Kuzeyde Bohol ve Tanon boğazları ve Canigao Kanalıyla Visaya Denizine, doğuda Surigao Boğazıyla Filipin Denizine, batıda da Sulu Denizine açılır. Bohol Denizinde zengin balık yatakları vardır.

Yanıtlar