Bolşevik

Rusça'da çoğunluk anlamına gelir. Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDIP) içindeki ayrılıkta Lenin ile aynı görüşü savunanlar kongre çoğunluğu sağlamışlar ve bu tarihten sonra Leninist görüşleri savunmanın diğer adı Bolşevizim olmuştur. Bu kelimenin Rusça'daki zıddı; Menşevik. Bu kongrede azınlıkta kalan grup ise Menşevikler olarak adlandırılmıştır. Marksist literatürde menşevik bir hakaret olarak kullanılır. Siyasi tutarsızlığı simgeler.

Rusça'da çoğunluk anlamına gelir. Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDIP) içindeki ayrılıkta Lenin ile aynı görüşü savunanlar kongre çoğunluğu sağlamışlar ve bu tarihten sonra Leninist görüşleri savunmanın diğer adı Bolşevizim olmuştur. Bu kelimenin Rusça'daki zıddı; Menşevik. Bu kongrede azınlıkta kalan grup ise Menşevikler olarak adlandırılmıştır. Marksist literatürde menşevik bir hakaret olarak kullanılır. Siyasi tutarsızlığı simgeler.

Diğer anlamları

Bolşevik

1 . Bolşeviklik yanlısı kimse.
2 . sıfatBolşeviklikle ilgili olan:
"Bolşevik öğretiler."-

Bolşevik

Türkçe Bolşevik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. Bolshevist, Bolshevik, of or pertaining to bolshevism n. bolshevist, Bolshevik

Bolşevik

bolşeviklik yanlısı kimse. bolşeviklikle ilgili olan.

Bolşevik

Türkçe Bolşevik kelimesinin Almanca karşılığı.
der Bolschewist

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bolşevik
Bolşevik