Bolluk Gölü, Konya ili Cihanbeyli ilçesinde yer alır. Yüzölçümü 1150 ha.dır. Bolluk Gölü, Tuz Gölünün batısında yer alan, suyu sodyum sülfat içeren tuzlu bir göldür.

Bolluk Gölü

Bolluk Gölü, Konya ili Cihanbeyli ilçesinde yer alır. Yüzölçümü 1150 ha.dır. Bolluk Gölü, Tuz Gölünün batısında yer alan, suyu sodyum sülfat içeren tuzlu bir göldür.

- Gölde kaşıkçı, kılıç gaga, Akdeniz martısı ve gülen sumru kuluçkaya yatar.


- Bolluk Gölü, Tuz Gölünde üreyen flamingoların önemli bir beslenme alanıdır.


Koruma Statüsü


- Göl 1992 yılında Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir.


Sulak Alanın Kullanım Durumu


- 1963 yılından bu yana Alkim Şirketi 200 ha.lık tuzladan sodyum sülfat ve sodyum klorür üretmektedir.


- Sulak alanın çevresinde yaygın olarak kuru hububat tarımı yapılmaktadır.


- Gölün kuzeyindeki mera alanı ile hububat hasatı sonrası tarım alanlarında hayvancılık yapılmaktadır.


Sulak Alanı Tehdit Eden Faktörler


-BSA Kanalının getirdiği besin açısından zengin suların etkisiyle gölün güney ucundaki tuzcul bitki örtüsü hızla bir tatlı su bataklığına dönüşmektedir. Ayrıca kanalın taşıdığı kirlilik de gölü olumsuz yönde etkilemektedir.


Erozyon


- Göl çevresindeki tarım alanlarında uygun yöntemlerle tarım yapılmamasından kaynaklanan özellikle rüzgar erozyonu problemi mevcuttur.


Çözüm Önerileri


- BSA Kanalının taşıdığı kirlilik, kanalın geçtiği tüm gölleri tehdit etmektedir. Bu nedenle Tuz Gölü havzasındaki tüm gölleri ve yerleşim birimlerini kapsayan kirliliğin önlenmesine yönelik entegre bir plan yapılmalıdır.


- Toprak muhafaza yöntemlerinin uygulanması önem arz etmektedir.


- Bolluk Gölü Sulak Alan Yönetim Planı hazırlanmalıdır. 

Yanıtlar