Bolvadin, Afyonkarahisar

Kısaca: Bolvadin, Türkiye'nin Afyonkarahisar iline bağlı ilçe. ...devamı ☟

Bolvadin, Afyonkarahisar
Bolvadin, Afyonkarahisar

{{Bilgikutusu Türkiye şehir
|isim = Bolvadin
|harita2 = 
|harita2 boyut = 200px
|harita2 açıklama = 
|harita1 = Afyonkarahisar districts.png
|harita1 boyut = 250
|harita1 açıklama = Afyonkarahisar Siyasi Haritası
|harita = Afyon_Turkey_Provinces_locator.jpg
|harita boyut = 250
|harita açıklama = Türkiye`de bulunduğu yer
|lat_deg = 38
|lat_min = 42
|lat_sec = 40 
|lat_hem = N
|lon_deg = 31
|lon_min = 02
|lon_sec = 55
|lon_hem = E
|rakım = 1.016 
|yüzölçümü = 1.108 
|şehir nüfusu = x.xxx
|ilçe nüfusu = 52.398
|nüfus_itibariyle = 2000
|nüfus_ref = [1]
|nüfus_yoğunluğu = 
|ülke = Türkiye
|bölge = Ege
|il = Afyonkarahisar
|posta kodu = 03300
|alan kodu = 0272
|plaka = 03
|kaymakam = ufuk Seçilmiş
|belediye başkanı = Ahmet Naci Helvacı (AKP)
|websitesi = Belediye
|ilçe = Kaymakamlık
}}

Bolvadin, Afyonkarahisar ilinin Merkez ilçeden sonra en büyük ilçesidir.

Konum

Bolvadin, 31 derece 2 dakika doğu meridyeni ile 38 derece 43 dakika kuzey paralelinin kesiştiği noktada, derin ve uzun bir alüvyon ova üzerine kurulmuştur.

Ege bölgesinin İç Batı Anadolu kesminde yer alan Bolvadin güneyden Sultandağları, kuzeydoğudan Emirdağları ile çevrilidir.

Ulaşım açısından İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan kilit noktadadır. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1016 metre ve yüzölçümü 1108 km2 dir. Afyon yüzölçümünün %12.85` ünü oluşturur.

Nufus

2000 nüfus sayımına göre ilçe merkez nüfusu 52398`dir. Bolvadin, Afyonkarahisar ilinin nüfus bakımından en büyük ilçesidir.

Tarih

Bolvadin, Anadolu`nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Mevcut vesikalara göre 10.000 yıllık geçmişi vardır. Bolvadin, antik Paroreos Phrygia (Yanık Frigya) vadisinde kurulmuştur. Bu vadide M.Ö. 8000`de yerleşik hayata geçilmiştir.

Arkaik devirde bir site şehri olan Bolvadin, Afyon bölgesindeki 52 yerleşim biriminden birisiydi. Anadolu`daki bütün tarihi devirleri yaşamıştır. Romalılar zamanında Polybotum isminde il merkezidir. Üçhöyükler mevkisinde önemli bir yerleşim merkezi olan Kayster Pedion şehri M.Ö. 401 tarihinde Persler tarafından yakıldıktan sonra Polybotum hızla gelişmiştir. Grek tarihçisi Ksnefon, "Anabasis" isimli kitabında Kayster Pedion şehri için yolların birleştiği yerde kalabalık bir şehirdir der.

M.S. 133 tarihinde Polybotum`u ziyaret eden Roma kralı Hadrianus adına 3 cins para basılmıştır. Kralın heykelleri form ve agoraları süslemiştir. Bizans zamanında "Polybotos" ismiyle anılmıştır. Çevresini etkileyen sosyal ve kültür şehri olmuştur. Bizans`ın son zamanlarında Türk ve Arap akınlarının tesiri ile şehir küçülmüş, nüfus dağılmıştır. Bizans tarihçisi Anne Comnenus "Alexia" isimli eserinde bu şehrin çevresinin merkezi olduğunu yazar. IX. asrın başlarında büyük bir deprem geçirir. Şehrin surları ve binaları yıkılır. Bizans Kralı Aleksi Comnenus şimdiki Hisar Mahallesi`nin olduğu yere büyük bir kale yaptırır, halkın bir kısmı ile askerleri buraya taşır, büyük bir kımı ise Sivrihisar ve Seyitgazi`ye taşınır. 732 yılında Emevi komutanı Mesleme büyük bir ordu ile Bolvadin`e gelir. Burada Akrenon (Afyon) kalesi kuşatılır. Kuşatmada Seyyid Battal Gazi ve Peygamberimizin sahabesi Abdül Vahap Gazi yaralanır. Seyit Battal Gazi, Seyit Gazi`de; Abdül Vahap Gazi de Bolvadin`de ölürler. Türbeleri bu yerdedir. Bu olayların hatırası olan Sahabe Abdül Vahap Gazi`nin türbesi Eber Gölü kenarında bir höyük üzerindedir.

Bolvadin, Malazgirt Savaşı`ndan sonra 1107 tarihinde yapılan Bolvadin Savaşı sonunda Emir Menkülek Bey tarafından Türklerin eline geçmiştir. Bolvadin Savaşı, Anadolu`nun Türkleşmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Türklerin eline geçtikten sonra Bolvadin`e Yazır, Avşar, Karkın, Çepni boyları gelip yerleşmişlerdir. Daha sonra aşiretlerin iskanları sırasında çeşitli aşiretler, cemaatler yerleştirilmiştir. Bugünkü Bolvadin ve civarındaki halkın kökleri bu aşiretlere dayanır.

Bolvadin merkezinde Yazır ve Karkın aşiretleri etkindir. Daha sonra Sarıkeçili, Karakeçili, Honamlı ve Tekeli Yörükleri gelmişlerdir. Civarda ise Morcaali Türkmenleri (Kemerkaya), Karainbeyli Türkmenleri (Çay), Karabağ Türkmenleri (Büyükkarabağ, Ortakarabağ, Derekarabağ), Tabanlı Türkmenleri (Kurucaova Köyü), Selçuklu Yörükleri (Dişli Kasabası), Avşar Yörükleri (Özburun Kasabası), Karakeçili Yörükleri (Yörükkaracaören ve civarı) yerleşmiştir.

Bolvadin Selçuklular zamanında "Karahisar-ı Devle" ismiyle anılan Afyon`a bağlı 10 kadılıktan birisi olup yeniden imar edilmiştir. Bu devirde 11 nahiyesi (Han, Bayat, Musluca, Göçmen Akviranı, Nevahi-i Barkınlı, İshaklu, Çay, Karamık, Şuhut, Karaadilli, Çölabat), 326 köyü, 11 mahallesi vardı. Büyük bir ticaret merkeziydi. Selçuklular`dan günümüze kadar yalnızca Alaca Camii ulaşmıştır. Alaca Çeşmesi ve Ali Efendi Camisi`nin yalnız kitabeleri ulaşabilmiştir. Hz. Mevlana`nın oğlu Sultan Veled, Afyon`u ziyareti sırasında "Bolvadin Mevlevihanesi"ni açmıştır.

Bolvadin, Selçuklular yıkıldıktan sonra Eşrefoğulları, Sahipataoğulları ve Karamanlılar`ın eline geçmiştir. Bu devirde Eşrefoğlu Külliyesi ve Erkmenhisarı Camii yapıldı. Bu eserleriden günümüze Eşrefoğlu Camisi`nin kitabesi ve Erkmenhisarı Camisi`nin minaresi (Kırık Minare) gelebilmiştir. Bolvadin, Sultan I. Murat zamanında Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı döneminde, önceleri Germiyan vilayetine (Kütahya), 1839`dan sonra Hüdavendigar vilayetine (Bursa) bağlı kaza merkezi oldu. 1850 yılında Muhassılığa yükseldi. Karahisar-ı Sahip Sancağı (Afyon) iki Muhassılığa ayrılmıştır:
 1. Karahisar-ı Sahip Muhassılığı: Merkez Afyon, Sandıklı, Çal, Çivril, Sincanlı kazaları
 2. Bolvadin Muhassılığı: Merkez Bolvadin, Han, Bayat, Musluca (Emirdağ), Nevahid-i Barçınlı (Kemerkaya), İshaklı, Karamık, Çay, Şuhut, Karaadilli, Çölabat kazaları


Bolvadin, Kurtuluş Savaşında stratejik yönden önemli bir merkez olmuştur. Birinci ve İkinci Ordu Bolvadin`de kurulmuştur. Büyük bir kültür merkezi olan Bolvadin`de ticari hayat ve sanat çok gelişmiştir. 1831 yılında yapılan nüfus sayımındaki istatistiklere göre 150 çeşit meslek grubu vardır. Ziraat Bankası 22. şubesini 1873 yılında Bolvadin`de açmıştır. Bunu takiben Osmanlı Bankası ve Akşehir Bankası da şube açmışlardır. Daha sonra Bolvadinliler 1 Haziran 1914 yılında, Osmanlı Döneminin ilk özel bankalarından olan "Bolvadin İktisadi Osmani Bankası"nı kurmuştur.

Kültür hayatını temsil eden medreselere, tekkelere, ahi kuruluşlarına Selçuklular zamanında raslanır. Bu teşkilatlar Osmanlı zamanında gelişmiştir. Nakşibendi, Kadri, Rufai ve Şazeli tarikatlarının merkezi olmuştur. Arşivlerdeki vesikalara göre 14 tekke vardır. 1924 yılında medreselerin kaldırıldığı tarihte, 28 tane medrese bulunuyordu. Aynı tarihte Afyon`da 19, Sandıklı`da 6, Aziziye (Emirdağ)`de 1 medrese vardı. 1839`dan sonra medreselerin yanısıra kurulan okullardan Bolvadin`de 7 ibtidaiye (ilkokul), 1 rüştiye (ortaokul) vardır. Ayrıca 63 tane sıbyan (mahalle mektebi) bulunuyordu.

Yüzey şekilleri ve iklim

Bolvadin`in arazileri genellikle ovadır. İlçenin yüzölçümünün ortalama %40`ı tarımsal saha olup büyük bir kısmında tahıl üretilmekte, ikinci sırayı meyvelik, bağ ve bahçe sahaları almaktadır. İlçenin dağlarında sarı meşe, ardıç ve çam ormanları vardır.

Bolvadin iklim bakımından İç Anadolu Bölgesi ile Ege Bölgesi arasında yer aldığından, zaman zaman karasal, zaman zaman ılıman hava kütlelerinin tesiri altında kalmaktadır. Genel olarak yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçmektedir.

Bolvadin yeraltı suları bakımından zengin bir kuşakta yer almasına rağmen akarsular bakımından fakirdir. Bölgedeki tek akarsu Ahır Dağlarından doğup, Bolvadin`in güneyinden geçerek Eber Gölüne dökülen Akarçay`dır. Üzerinde Altıgöz, Develi, Kırkgöz ile Sırt köprüsü gibi köprüler vardır.

Eber Gölü, Bolvadin`in güneydoğusunda bulunur. Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerine kıyısı vardır. Denizden yüksekliği 967 metre ve yüzölçümü 125 km2 dir. Akarçay ve Sultandağlarından gelen sel suları ile beslenmekte olup, gölde yetişen kamış, hasırotu ile gölde bulunana sazan ve turna balıkları göl çevresinde bulunan köylüler için geçim kaynağı sağlamaktadır.

Ekonomi

Bolvadin`de ekonomik hayat tarım, hayvancılık, ticaret ve sanayiye bağlıdır. Halkın geçim kaynağındaki ana unsur tarım ve hayvancılıktır. Buğday, arpa, mısır, nohut, fasulye, yeşil mercimek, şekerpancarı, haşhaş, ayçiçeği yetiştirilmekte; elma, armut, kayısı, vişne, kiraz gibi meyveler de üretilmektedir. Hayvancılıkta özellikle küçük baş hayvan yetiştiriciliği yaygındır.

Bolvadin, il ve ilçelere sanayi mamulleri pazarlamaktadır. Bunlar emaye ürünleri, işlenmiş kereste, teneke, demir doğrama, kaymak, sucuk, yumurtadır.

Bolvadin denince kaymak üzerinde durmak gerekir. Asıl kaymak Bolvadinli dilinde "camız" denen manda sütünden başkasından yapılmaz. Ancak son senelerde camız nüfusunda bir azalma olduğu söylenmektedir. Camız sütünün kendine has kıvamı, kokusu, yağ oranı ile kaymağın ham maddesi olarak önemli bir yeri vardır.

Burada bir noktayı da belirtmekte fayda var, son zamanlarda Afyon otogarındaki satıcılardan kaymak istendiğinde "kaymaktır" diye verdiklerinin içinde süt bulunan şekerden başka bir şey olmadığını bilmek ve aldanmamak gerekir. Asıl Bolvadin kaymağı, halis sütün şeker gibi hiçbir katkı maddesi katılmamış halinin özel metodlarla yoğunlaştırılması olduğunu ve mutlaka Bolvadin kaymağının aranması gerektiğinin altını çizmek gerekir.

İdari yapı

BeldeleriBolvadin`de 12 köy vardır:
 • Derekarabağ
 • Dipevler
 • Güney Köy
 • Hamidiye
 • Karayokuş
 • Kurucaova
 • Kutlu Köyü
 • Nusraltı
 • Ortakarabağ
 • Taşağıl
 • Taşlıdere
 • Yörükkaracaören


LinklerBu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bolvadin
3 hafta önce

Bolvadin, Türkiye'nin Afyonkarahisar iline bağlı ilçe. Bolvadin, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Mevcut vesikalara göre 10.000 yıllık...

Bolvadin, Afyonkarahisar, 2000, AKP, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar ili, Afyonkarahisar İli, Bayat, Afyonkarahisar, Başmakçı, Afyonkarahisar, Belediye Başkanı, Boylam, Dazkırı, Afyonkarahisar
Güney, Bolvadin
3 yıl önce

Güney, Afyonkarahisar ilinin Bolvadin ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1924'den beri aynı adı taşımaktadır. Afyonkarahisar il merkezine 75 km, Bolvadin ilçe...

Güney, Bolvadin, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar (il)
Nusratlı, Bolvadin
3 yıl önce

Nusratlı, Afyonkarahisar ilinin Bolvadin ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı, 1924 yılı kayıtlarında Nusretli olarak geçmektedir. Afyonkarahisar il merkezine...

Nusratlı, Bolvadin, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar (il)
Kutlu, Bolvadin
3 yıl önce

Kutlu, Afyonkarahisar ilinin Bolvadin ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı, 1924 yılı kayıtlarında Kurtlu olarak geçmektedir. Afyonkarahisar il merkezine...

Kutlu, Bolvadin, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar (il)
Dipevler, Bolvadin
3 yıl önce

Dipevler, Afyonkarahisar ilinin Bolvadin ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı, 1924 yılı kayıtlarında Dibevler olarak geçmektedir. Afyonkarahisar il merkezine...

Dipevler, Bolvadin, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar (il)
Kemerkaya, Bolvadin
2 hafta önce

Kemerkaya, Afyonkarahisar ilinin Bolvadin ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı, 1928 yılı kayıtlarında Çoğu olarak geçmektedir. Afyonkarahisar il merkezine...

Kemerkaya, Bolvadin, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar (il), Bayat, Afyonkarahisar, Başmakçı, Afyonkarahisar, Bolvadin, Afyonkarahisar, Büyükkarabağ, Bolvadin, Dazkırı, Afyonkarahisar, Derekarabağ, Bolvadin, Dinar, Afyonkarahisar, Dipevler, Bolvadin
Kurucaova, Bolvadin
3 hafta önce

Kurucaova, Afyonkarahisar ilinin Bolvadin ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1924'den beri aynı adı taşımaktadır. Afyonkarahisar il merkezine 71 km, Bolvadin ilçe...

Kurucaova, Bolvadin, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar (il)
Büyükkarabağ, Bolvadin
4 hafta önce

Büyükkarabağ, Afyonkarahisar ilinin Bolvadin ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı, 1924 yılı kayıtlarında Karadağ olarak geçmektedir. Afyonkarahisar il merkezine...

Büyükkarabağ, Bolvadin, Aydın, Denizli, Eskişehir, Manisa, İzmir, ,