--}}

Borçka (kasaba)

Borçka, Karadeniz Bölgesi`nin doğu ucunda, Çoruh Nehri kıyısında bir kasabadır. Nüfusu 9.008`dir (2000).

Borçka, Karadeniz Bölgesi`nin doğu ucunda, Çoruh Nehri kıyısında bir kasabadır. Nüfusu 9.008`dir (2000).

Konumu

Borçka, Artvin iline bağlı aynı adlı ilçenin yönetim merkezidir ve Hopa`yı Artvin`e bağlayan yolun kıyısında kuruludur. Doğal güzelliğiyle dikkati çeken Çoruh vadisinde yer alır. Kasabanın Artvin kentine uzaklığı 32 kilometredir.

Tarih

Borçka kasabasının çevresinin İÖ 2. binden bu yana yerleşme yeri olduğu tahmin edilmektedir. Tarihi boyunca farklı devletlerin egemenliği altında kalan yöre, İS 576 yılında Bizans egemenliğine girdi. 7. yüzyılda Anadolu`nun fethine girişen Araplar 655`te Borçka`ya kadar ulaştılar.

Daha sonra Gürcü Bagratlılar hanedanın yönetiminde kalan Borçka, 1461`de Trabzon`un fethinin ardından Osmanlı egemenliğine girdi. Osmanlı`nın son dönemlerinde Lazistan Sancağı sınırları içinde kaldı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı`nda sonra Anadolu`nun kuzeydoğu kesimiyle birlikte Borçka da Çarlık Rusya`sı yönetimine bırakıldı. 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi`nin hemen ardından Borçka ve çevresi İngilizlerce işgal edildi. İngilizlerin ayrılmasından sonra Borçka kasabası Gürcülerin eline geçti ve 1918`de kurulan bağımsız Demokratik Gürcistan Cumhuriyeti sınırları içinde kaldı. 9 Şubat l921`de, Ankara Hükümeti`nin ültimatomunun ardından, Gürcü yönetimi kasabadan çekildi ve 7 Mart 1921`de Borçka kasabası Türkiye sınırlarına katıldı.

Borçka, 7 Temmuz l921`de ilçe merkezi, 26 Haziran l926`da bucak merkezi ve 28 Mayıs l928`de yeniden ilçe merkezi oldu.

Ekonomi

Borçka kasabası, eski dönemlerde çömlekçiliğiyle ünlüydü. Bugün çevrisine hitap eden küçük bir ticaret merkezidir. Küçük ölçekli çay ve fındık işletmeleri vardır. Ormancılık bölgesinde bulunduğu için kasabada çok sayıda marangoz atölyesi bulunur.

Turizm

Borçka ilçenin doğusundaki Karçal Dağları`nın (3.400 m), eşşiz manzaraları, buzulları, buzul gölleri, buzulların erimesinden doğan dereleri, tarihi kemer köprüleri ve yaylaları ile zengin bir turizm potansiyeline sahiptir ve Borçka kasabası kendi ölçeğinde bir konaklama merkezidir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Borçka (kasaba)
Borçka (kasaba)