Bor, Niğde

Bor, Niğde iline bağlı yaklaşık 35.000 nüfuslu bir ilçedir. Niğde`nin 14 km.

Bor, Niğde

} Bor, Niğde iline bağlı yaklaşık 35.000 nüfuslu bir ilçedir. Niğde`nin 14 km. güneyindeki 1100 metre rakımlı Bor Ovası`nda (ya da yaylasında) yerleşmiştir.

Hitit İmparatorluğu zamanında Bor-Kemerhisar-Bahçeli üçgeni ortasındaki İftiyan mevkiinde kurulmuştur.Sırasıyla Frigya Devleti,İran İmparatorluğu,Makedonya İmparatorluğu derken Ms 395 yılında Doğu Roma İmparatorluğu yönetimine girmiştir.707 yılında Müslüman Araplar tarafından fethedilmiş ancak kısa bir süre sonra yeniden Roma İmparatorluğu tarafından geri alınmıştır.

1071 Malazgirt zaferinden sonra Kutalmış Oğlu Süleyman Şah tarafından fethedilmiştir. Fetihten sonra bölgeye Kayı Boyuna bağlı Bayat, Emen ve Badak aşiretleri yerleştirilmiştir. Yöreye ilk gelen Müslüman Türkler, şimdiki ilçe merkezinin Humam Çayı etrafındaki Çay, Kala ve Harım mahallelerinin bulunduğu sulak araziye yerleşmişler, eski adı Tyana yahut Tuana olan şehir de zamanla Bor, Kemerhisar ve Bahçeli arasında yok olmuş, bölgede yaşayan gayrımüslim halk (çoğunluğu Rum) zaman içerisinde asimile olmayıp ilçeden göç etmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonrası yapılan mübadele ile Arnavutluk ve Yunanistan`dan göç eden Türklerin de ilçeye yerleşmesi ile bugünkü etnik yapı oluşmuştur.

İlçenin belli başlı geçim kaynakları tarım, halıcılık ve dericiliktir. Arazinin tarıma müsait ancak yetersiz olması zamanla halkın tarımdan uzaklaşmasına neden olmuştur. Bu yetersizlik halkı okumaya, sunuçta memuriyete ve gurbetçiliğe yönlendirmişdir. Dolayısıyla nüfus artışı yavaşlamış (30 senelik artış 10.000 civarı), yöre ticareti canlılığını kaybetmiştir. Yıllardır süregelen gurbetçilik ilçedeki halıcılık ve elma üreticiliğini de bitirmiştir. Geleneksel dabaklık (dericilik) ise zor şartlar altında sürdürülmektedir. Niğde Üniversitesi`nin kurulması ile son yıllarda bölge ekonomisi biraz olsun canlanmıştır. İlçede bulunan sanayi kuruluşlarıda ilçe ekonomisine önemli katkılar yapmaktadır; bunlardan bazıları şeker fab,askeri fab,birko, deri fabrikaları, türkiyenin ekmek sacını bor karşılamaktadır. soguk ve sıcak lastik kaplama yeni yeni gelişmektedir. ÖMER FETHİ GÜRER yazdığı Bor Sehrı kitabında Bor ilçesi tüm detayları ile anlatılmaktadır

Bor: 1990 sayımına göre toplam nüfusu 53.133 olup, 24.556`sı ilçe merkezinde, 28.577`si köylerde yaşamaktadır. Merkez bucağına bağlı 7, Kemerhisar bucağına bağlı 16 köyü vardır. Yüzölçümü 1354 km2 olup, nüfus yoğunluğu 39`dur. İlçe topraklarının büyük bölümü Obruk Platosunda yer alır. Doğu, kuzey ve güneydoğusu dağlıktır. Doğusu Aladağlar, kuzeyi ise Hasan ve Melendiz dağları ile çevrilidir. Başlıca akarsuyu Küçüköz Deresidir. Bor Ovası, Ereğli Ovasının devamıdır.

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri tahıl, nohut, patates, soğan, fasulye ve şekerpancarıdır. Sebze ve meyvecilik yaygın olarak yapılır. Vadi boylarında meşhur Niğde elması yetiştirilir. Hayvancılık ekonomik açıdan önemli gelir kaynağıdır. Şeker fabrikası, yem ve tuğla-kiremit fabrikaları, dokuma ve metal eşya atölyeleri başlıca sanayi kuruluşlarıdır. Orduya ait bir araç-gereç fabrikası vardır. Köylerde halı ve keçe dokunur.

İlçe merkezi, Melendiz Dağlarının doğusunda yüksek bir tepenin güneydoğu yamaçlarında kurulmuştur. Ulukışla-Niğde-Kayseri demiryolu ilçeden geçer. Niğde`yi Ankara-Adana yoluna bağlayan karayolu ilçeden geçer. İl merkezine 10 km mesafededir. Belediyesi 1890`da kurulmuştur. Bora ait daha fazla bilgi almak için  • http://www.nigdeli.net www.nigdeli.net Nigde Web Portalı
  • http://www.kemerhisar.net www.kemerhisar.net
  • http://www.yesilbor.com www.yesilbor.com
}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar