Boris Leonidoiç Pasternak Rus şair ve yazarı. 10 Şubat 1890'da, Moskova'da doğdu. ailesi Yahudiydi. Leonid Osipoviç Pasternak (1862-1945) Ünlü bir ressamdı. Annesi Rozo Kaufmann ise bir piyanistti. Gençlik yıllarında birçok Ünlü yazarla tanıştı. Bu yazarlar arasında romancı Leo Tolstoy, Alman şairi Rainer Maria Rill vardı. Piyanist ve bestekar Aleksandr Scrabte'nin çok tesirinde kaldı. Birkaç sene müzikle uğraştıktan sonra, Moskova Üniversitesinde iki sene okudu. Sonra Almanya'daki Marbur

Boris Leonidoiç Pasternak

Boris Leonidoiç Pasternak Rus şair ve yazarı. 10 Şubat 1890'da, Moskova'da doğdu. ailesi Yahudiydi. Leonid Osipoviç Pasternak (1862-1945) Ünlü bir ressamdı. Annesi Rozo Kaufmann ise bir piyanistti. Gençlik yıllarında birçok Ünlü yazarla tanıştı. Bu yazarlar arasında romancı Leo Tolstoy, Alman şairi Rainer Maria Rill vardı. Piyanist ve bestekar Aleksandr Scrabte'nin çok tesirinde kaldı. Birkaç sene müzikle uğraştıktan sonra, Moskova Üniversitesinde iki sene okudu. Sonra Almanya'daki Marburg Üniversitesinde felsefe tahsil etti. Burada Heokont Felsefe Okulunun bir üyesi olan filozof Hermann Cohende'nin de tesiri altında kaldı.

Edebiyat hayatı, Almanya'dayken yazdığı şiirlerle başladı. İtalya'ya yaptığı kısa bir seyahatten sonra Moskova'ya dönerek, şiir yazmaya devam etti. Bir süre sonra ilk kitabıBulutlardaki İkizler yayınlandı. Bunu diğer kitapları takip etti. 1921'de yazdığı Temalar ve Değişiklikler ve 1922'de yazdığı Kızkardeşimin Hayatı kitapları ona “Rus devrim yazarı” ünvanını kazandırdı. Bu dönemde ilodemist şair Sergei Yasenin ve Vladimir Mayakovski ile samimi dostluğu oldu. Bu iki şairin 1925 ve 1930'da intiharlarından sonra, Pasternak Rusya'nın yaşayan en büyük şairi ünvanını aldı.

1933-1943 yılları arasında, komünist rejimini methedici resmi Sovyet şiiriyle uyuşamadığından çeviriler yapmaya başladı. İngiliz, Fransız, Alman, Polonyalı ve Gürcü şairlerin eserlerini Rusçaya çevirdi. William Shakespeare ve Gürcü şairlerden yaptığı çeviriler Rusya'da çok okunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı esnasında şiirler yazdı ve yayınladı. Bunlar arasında birkaç tane de savaş şiiri vardı.

Doktor Jivago isimli romanını 1955 yılında tamamladı. Fakat sadece bir kısmını Rusya'da yayınlayabildi. Çünkü Rusya'da basımı yasaklandı. Pasternak, bunu gizlice dışarı kaçırttı. 1957'de bir İtalyan bu kitabı tercüme ederek neşretti. 1958 yılında İsveç Akademisi Pasternak'ın edebiyat ödülünü kazandığını ilan etti. Pasternak bu duruma çok sevinmişti. Ancak bir hafta sonra Sovyet Yazarlar Birliğinden atıldı ve birçok suçlamalarla karşılaştı. Bunun üzerine Pasternak, mükafatını almak için çağrıldığında gelemeyeceğini bildirdi. Doktor Jivago birçok dillere çevrildi ve Pasternak milletlerarası bir üne kavuştu.

Son yılları üzüntüler ve baskılar içinde geçen Pasternak, 30 Mayıs 1960'ta Peredelkino'da öldü.

Edebi şahsiyeti: Pasternak, şair olarak siyasete karşı olan tutumu ile çok defa komünizm partizanları tarafından tenkit edilmiş ve Rusya'da her sanatkardan istenen sosyalist realizmi, kendi kendine teşhis etme konusundaki muvaffakiyetsizliği uzun süre tenkit edilmişti. Kendisine ün sağlayan ilk şiirleri sembolist, daha sonrakiler ise füturisttir. İlk nesrinde ferdiyetçi düşünüş tarzını men etmeyi denemişti. Bu durumu daha sonra tabiattan ve dini değerlerden ilham alarak yazdığı Lirik şiirlerinde karakterize eder. Nesirlerinde sosyal konular üzerinde gösterdiği çaba pek başarılı olmadı.

Onun şairliği genellikle zor tasvir edilir. Fakat dilindeki orijinallik, veznindeki ahenk dikkate değerdir. Şiirlerinde eşyaları analitik görüşle gören hayalciliği dile getirir. 1905 Rus devrimini birçok nesrinde işlemişti. Sonradan komünizmden vazgeçerek, koyu bir ferdiyetçi oldu.

Eserleri:

1) Bulutlardaki İkizler (1913) Bu şiir kitabını füturist ekolün etkisinde yazmıştır. 2) Engellerin Üstünde (1917). 3) Temalar ve Değişikler (1921). 4) Kızkardeşimin Hayatı (1922). Lirik bir şiir kitabıdır. 5) İkinci Doğuş (1932). Bu şiir kitabında sosyal konulara eğilip, Maykovski'nin intiharını anlatmıştır. 6) Emniyetli Davranış (1931). Kendi hayatını yazmıştır. 7. Doktor Jivago (1955). Marksizm, komünizm ve kollektivizm tenkit edilerek, bir doktorun Rus devrimi sonrası maceraları anlatılmaktadır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar