Botsvana

Kısaca: Afrika kıtasının güneyinde bulunan bir devlet. Kuzeyinde Zambiya, kuzey batısında Nambiya, kuzey doğusunda Zimbabwe, güneyinde ise Güney Afrika Cumhuriyeti yer alır. Güneyden kuzeye ve doğudan batıya en geniş yeri yaklaşık 933 kilometredir. ...devamı ☟

Botsvana
Botsvana

Botsvana HaritasıBotsvana bayrağı
Botsvana bayrağı
Botsvana Cumhuriyeti (Lefatshe la Botswana) önceleri İngiltere'ye ait Bechuanaland himaye bölgesi idi. 30 Eylül 1966 yılında bağımsız bir ülke oldu. Güneyinde Güney Afrika Cumhuriyeti, batısında Namibya, kuzeyinde Zambiya ve kuzeybatısında Zimbabve yer alır. Ülke, adını en büyük etnik grup olan Tswana'lardan almaktadır. Ekonomisi ağırlıklı olarak hayvancılığa, madenciliğe ve özellikle elmas madenciliğine dayalıdır. Afrika'nın çöllerinden biri olan Kalahari çölü, ülkenin önemli bir kısmını kaplar. Yazların sıcak ve kurak, kışların ılık olduğu ülkede yarı kurak bir iklim yaşanmaktadır. Ülkenin denize kıyısı bulunmamamaktadır.

DEVLETİN ADI: Botsvana Cumhuriyeti BAŞŞEHRİ: Gaborone NÜFUSU: 1,573,267 (144.) YÜZÖLÇÜMÜ: 600,370 km² (44.) RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Putperest, Hıristiyan PARA BİRİMİ: Pula BAĞIMSIZLIK: 30 Eylül 1966 (İngiltere'den)

Botsvana TarihiÜlkenin Afrika kıtasındaki konumu
Ülkenin Afrika kıtasındaki konumu
Botsvana tarihine ait ilk bilgiler bundan yaklaşık 1000 sene öncesine aittir. Daha önceleri için herhangi bir bilgi mevcut değildir. Hayvancılıkla uğraşan Tswana kabilesi kuzeyden gelerek Botsvana'ya yerleşmişlerdir. Bu zamanlarda ülkenin doğusunda Ngunisler, batısında ise Boşımanlar oturmaktaydı. On sekizinci asırda Boer kabilesi güneyden gelerek ülkeye yerleşmiştir. İngilizlerin dünya ülkeleri üzerindeki sömürgecilik zihniyeti ve faaliyetleri 1820 senesinde bu ülkeye de musallat oldu. 1885 senesinde İngiltere burada giriştiği silahlı harbi kazanmış ve Bechuanland adı ile ülkeyi sömürgesi haline getirmiştir. 1966 senesine kadar İngiliz sömürgesi olarak kaldıktan sonra 30 Eylül 1966'da bağımsızlığına kavuşmuş ve Botsvana ismini almış, İngiliz Milletler Topluluğuna bağlı kalmıştır.

Fiziki Yapı

Ülkenin tamamı yayladır. Oldukça meyilli bir yayla olan Botsvana'nın batı tarafları ortalama 55 m, doğuya gittikçe yükselen kısımlarındaki ortalama yüksekliği ise 1000 m civarındadır. Meşhur Kalahari Çölü ülkenin batı bölümünü kaplamaktadır. Orta kısımları kurak olan Kalahari Çölünün doğusu çalılıklarla kaplıdır. Botsvana'nın önemli akarsuları, Okowango ve Chobe nehirleridir. Bu nehirler Angola'da doğduktan sonra buraya gelirler. Okowango Nehri, 16.835 km2lik bir bataklık meydana getirdikten sonra, bataklığın yakınındaki ülkenin en önemli göllerinden olan Ngami'ye dökülür. Bir diğer önemli gölü olan Makarikari ise doğudadır.

İklimi

Sıcak ve kuru bir iklime sahiptir. Senelik yağış ortalaması ülkenin doğusunda 650 mm, batı bölgelerinde ise 252 mm civarındadır. Senenin en sıcak ayları kasım-mayıs aylarıdır ki, bunlardan şubat, sıcakların en fazla olduğu aydır. Ortalama 13°C ile senenin en soğuk ayı temmuzdur. Senelik sıcaklık ortalaması 29 °C'dir. 1965-66 yıllarındaki kuraklık sonucunda 400.000 baş sığır ve yerli hayvanların üçte birinden fazlası telef olmuştur.

Tabii Kaynaklar

Bitki örtüsü bakımından son derece fakir olan Botsvana yabani hayvanlar, madenler bakımından ise oldukça zengin bir ülkedir. Büyük bir kısmı çöl olan ülkede dikenli bitkiler ve akasya ağaçlarına çok rastlanır. Zürafa, ceylan, aslan, leopar, gergedan, fil, beyaz karınca, çekirge, zehirli yılan ise en çok görülen hayvanlardandır. Zengin bakır, nikel, kömür, demir, kireçtaşı, altın ve elmas yataklarına sahiptir.

Nüfus ve Sosyal HayatArması
Arması
1.314.000 civarında olan nüfusun en yoğun olduğu bölge, ülkenin kuzeybatısı ile kuzeydoğusudur. Nüfusun % 90'ını Bantu kabilesi teşkil etmektedir. Çok az sayıda Avrupalı ve Asyalılar da yaşamaktadır. Halk, hayvancılık ve avcılıkla geçimlerini temin ederler. Dar bir sahada tarım da yapılmaktadır. Resmi dili İngilizce olmasına rağmen, halkın ancak dörtte biri bu dili konuşmakta, diğeri ise kendi kabilelerine mahsus dilleri kullanmaktadırlar. Okuma-yazma bilenlerin sayısı % 71'e yaklaştığı ülkede ücretsiz ilköğretime 1980'de başlanmıştır. Okur-yazar olanların arasında kadınlar çoğunluğu teşkil eder. Bir tane üniversitesi bulunan Botsvana'da yüksek öğrenim yapanlar arasında ise erkekler çoğunluğu teşkil etmektedir. Refah seviyesi oldukça düşük olan ülkede halk köylerde yaşar, evleri saz damlıdır. Putperestler çoğunluğu teşkil ederken, az miktarda Hıristiyan bulunur. Başlıca şehirleri, Gaborone, Francistown, Lobatsi, Serowe ve Kanye'dir.

Siyasi Hayat

İngiliz Milletler Topluluğuna bağlı olan Botsvana, başkanlık sistemine dayalı parlamenter rejimle idare edilir. Başkan 35 üyeli meclis tarafından seçilir. Meclis üyelerinin 31'ini halk 5 yıllık bir müddet için seçerken, kalan 4 üyeyi başkan tayin eder.

Ekonomi

Tarıma elverişli olmamasından dolayı tarım fazla yapılmadığı için ekonomi hayvancılığa dayanır. Zengin yeraltı kaynaklarının son zamanlarda işletilmeye başlaması sebebiyle madencilik ekonomide etkili olmaya başlamıştır. Halen ihracatın % 85'ini hayvan ve et satışı teşkil etmektedir. Sanayinin olmadığı Botsvana'da alt yapı tesisleri yeni yeni kurulmaktadır. Genellikle yatırımlarda yabancı sermayeye ihtiyaç duyduğu için gelişme yavaş olmaktadır. Turizm için oldukça ormanlık ve tabii güzelliklere sahiptir.

Linkler

http://bayrak.turkcebilgi.com/Botsvana Botsvana Bayrağı

Botsvana

Güney Afrikada 1.6 milyon nüfuslu bir ülke

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Botsvana Resimleri

Botsvana Haritaları

bayrak harita botsvana.png
bayrak harita botsvana.png
botsvana bayrak harita.png
botsvana bayrak harita.png
botsvana harita.jpg
botsvana harita.jpg
botsvana harita.png
botsvana harita.png
botsvana konum.png
botsvana konum.png
botsvana siyasi harita.png
botsvana siyasi harita.png
dunya uzerinde botsvana nerede.png
dunya uzerinde botsvana nerede.png

Botsvana Bayrağı
6 yıl önce

etmektedir. Botsvana, Afrika kıtasında birçok Afrika ülkesinin aksine Pan-Afrika renklerine, bayrağında yer vermeyen ülkelerden bir tanesidir. Botsvana bayrağının...

Botsvana Millî Futbol Takımı
6 yıl önce

Botsvana millî futbol takımı, Botsvana Futbol Federasyonu tarafından idare edilen ve Botsvana'yı uluslararası futbol karşılaşmalarında temsil eden ekiptir...

Botsvana Millí® Futbol Takımı, İngiltere ülke bayrağı, İngiltere, Malavi ülke bayrağı, Malavi, Botsvana ülke bayrağı, Botsvana, Swaziland ülke bayrağı, Swaziland, Zimbabve ülke bayrağı, Zimbabve
Botsvana pulası
6 yıl önce

lütuf olarak sayılır. Botsvana Bankası tarafından dağıtılır. Bir pula 100 thebe'ye bölünür (thebe "kalkan" anlamına gelir). Botsvana pulası aşağıdaki şekillerde...

Botsvana arması
6 yıl önce

Botsvana arması, Afrika ülkesi Botsvana tarafından kullanılan resmî devlet armasıdır. Armanın orta kısmında sivri oval bir kalkan bulunmaktadır. Kalkanın...

Fatshe leno la rona
6 yıl önce

Ülkemiz için Şöhretin harika adı, Botsvana ulusu, Uyumlu birliktelik ve uyum içerisinde, Birbirine bağlı Nakarat Botsvana ulusal marşı 18 Şubat 2015 tarihinde...

Botsvana'daki şehirler listesi
6 yıl önce

edilmemiştir. Botsvana Central Statistics Office Botswana World Gazetteer - Güncel Botsvana nüfus bilgileri City Population - Geçmiş dönem Botsvana nüfus bilgileri...

Botsvana`daki şehirler listesi, Palapye, Ramotswa, Botswana, Orapa, Moshupa, Mochudi, Mogoditshane, Selibe Phikwe, Serowe, Tshabong, Tutume
Botsvana'nın bölgeleri
6 yıl önce

Afrika ülkesi Botsvana, kendi içerisinde dokuz bölgeye ayrılmaktadır. İdarî ve coğrafî şartlar göz önünde bulundurularak oluşturulan bölgelerden bazıları...

Kuzeydoğu Bölgesi (Botsvana)
6 yıl önce

bölgenin idari başkenti konumunda olup, bölge kendi içerisinde diğer birçok Botsvana bölgesinde gerçekleştirildiği gibi ilçelere ayrılmamıştır. Kuzeydoğu bölgesi...