Bourbon Hanedanı

Bourbon Hanedanı, Avrupa'nın önemli kraliyet ailelerinden biri ve Capetian'ların bir uzantısıdır. Bourbon kralları ilk olarak Navarra krallığına ve Fransa'ya onaltıncı yüzyılda hükmettiler. Onsekizinci yüzyılla beraber Bourbon hanedanı üyeleri İspanya, Napoli, Sicilya ve Parma'da da saltanatı ele geçirdiler. İspanya ve Lüksemburg hala bu ailenin üyelerinin oluşturduğu monarşiyle yönetilmektedir.

'Bourbon Hanedanı', Avrupanın önemli kraliyet ailelerinden biri ve Capetianların bir uzantısıdır. Bourbon kralları ilk olarak Navarra krallığına ve Fransaya onaltıncı yüzyılda hükmettiler. Onsekizinci yüzyılla beraber Bourbon hanedanı üyeleri İspanya, Napoli, Sicilya ve Parmada da saltanatı ele geçirdiler. İspanya ve Lüksemburg hala bu ailenin üyelerinin oluşturduğu monarşiyle yönetilmektedir.

Bourbon monarşisi Navarrada 1555te ve Fransada 1589da başladı. İki krallıktaki hakimiyetleri 1792de Fransa Devrimi arkasından sekteye uğradı. 1814te yerlerine geri döndüler ve 1815te ilk Fransa İmparatorunun düşmesinin ardından saltanatı tekrar ele geçirdiler. Nihayet, 1830da Temmuz Devrimi ile tahttan uzaklaştırıldılar. Ailenin bir dalı olan Orléans Hanedanı 1830 - 1848 arasında yönetimi ele aldı. Daha sonra onlar da tahttan indirildiler.

İspanyanın ilk Bourbon kralı 1700de tahta geçen V. Philip oldu. İspanyol Bourbonları bir çok kere tahttan indirildiler ve geri döndüler. 1700 - 1808 arası ülkeyi yönettikten sonra 1813te bir daha dönüp 1868e kadar yönetmenye devam ettiler. Bundan sonra krallığın bir başka Bourbon kralı görme yılı 1875 oldu. 1875 - 1931 arasındaki monarşiden sonra ise 1975ten bugüne kadar süren bir saltanatları oldu. İspanyadaki aileden aynı zamanda İki Sicilyanın kraliyet ailesi de çıkıyordu (1734 - 1806, 1815 - 1860, ve sadece Sicilyada 1806 - 1816). Bu ailelere Bourbon-Sicilya ailesi ismi verildi.

Lüksemburg Düşesi Charlotte da ailenin Bourbon-Parma ayağından bir asil ile evlendiği için Lüksemburgu yöneten çocukları da bu aileden sayılmaktadır. Charlotteun tahtı bıraktığı 1964 yılından beri Lüksemburgun yönetimi de Bourbonlardadır.

Eğer Brezilya İmparatorluğu 1889 yılında son bulmasa idi, açıklanmış veliaht Orleans ailesinden bir prensle evlenmiş olduğu için bu imparatorluğu da aile yönetiyor olacaktı.

Kökenleri

Bourbon Hanedanı, kökenleri onüçüncü yüzyıla kadar uzanan asil bir ailedir. Ailenin ilk kökenleri Fransa Kralına bağlı olan ve Bourbon bölgesinin sahibi olan bir lorda dayanır.

1268 yılında, Fransa Kralı IX. Luinin altıncı oğlu olan Klermontlu Kont Robert, Bourbon Lordluğunun varisi Bourbonlu Beatrix ile evlendi. Oğulları Louis, 1327 yılında, Bourbonun birinci dükü oldu. Bu soyun en sonuncu elemanı Bourbon Dükü III. Charles oldu. Charles, 1527 yılında öldüğünde aile bir anlamda sona erdi. III. Charles, Kutsal Roma İmparatoru içi savaşmayı tercih ettiğinden hayatını sürgünde geçirmişti ve bu yüzden de ünvanı devam etmedi.

Fakat, ailenin bir başka küçük kolu olan La Marche-Vendôme kaldı ve Vendôme Düklüğüne hükmetmeye devam etti. Bourbon-Vendôme kolu önce Navarra Krallığının başına geldiler (1555) ve daha sonra Navarranın III. Henrysi, Fransanın IV. Henrysi olarak Fransanın başına geçti (1589).

Diğer Okumalar

  • Bergamini, John D. The Spanish Bourbons: The History of a Tenacious Dynasty. Putnam, 1974.
  • Petrie, Sir Charles. The Spanish Royal House. Geoffrey Bles, 1958.
  • Seward, Desmond. The Bourbon Kings of France. Barnes & Noble, 1976.
  • Van Kerrebrouck, Patrick. La Maison de Bourbon, 1256-1987.v. Villeneuve dAscq, France: The Author, 1987–2000.Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bourbon Hanedanı
Bourbon Hanedanı