Bowley yasasına Gayrısafî Millî Hâsıla'daki emek oranının sabit olmasına dayanan bir ekonometri gözlemdir. Bu gözlemi ilk defa geçekleştiren Artur Bowley'in adıyla anılmaktadır. 19. ve 20. yy iktisadi verilerine dayanarak gözlemlenmiştir. Rakip Makroekonomik (fonksiyonel) dağılım teorileri tarafından hem ampirik hem de teorik olarak ilgi odağı olmuştur.

Bowley Yasası

Bowley yasasına Gayrısafi Milli Hasıla'daki emek oranının sabit olmasına dayanan bir ekonometri gözlemdir. Bu gözlemi ilk defa geçekleştiren Artur Bowley'in adıyla anılmaktadır. 19. ve 20. yy iktisadi verilerine dayanarak gözlemlenmiştir. Rakip Makroekonomik (fonksiyonel) dağılım teorileri tarafından hem ampirik hem de teorik olarak ilgi odağı olmuştur.

Kaynakça

Yanıtlar