Boynuz otları

Boynuz otları (Anthocerotophyta), kara yosunları bölümünün ya da damarsız bitkilerin büyük bir bölümü.
Gametofit nesil üzerinde indirgenmiş sporofit nesil bulundururlar.

Boynuz otları

Boynuz otları ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Boynuzotları

İlgili konuları ara

Yanıtlar